Norske aksjer i år – indeksfondenes revansje

Danske Invest Norge Vekst banker til med 18,6 % avkastning i løpet av årets 7 første måneder, mens investorer i Storebrand Norge Fossilfri måtte nøye seg med 4,2 %.

Thomas Furuseth 06.08.2018 | 11.14
Facebook Twitter LinkedIn

Kort historikk betyr mange tilfeldigheter

Vi i Morningstar er de første til å påpeke at kort historikk byr på mange tilfeldigheter. Eksempelvis har vi sett at ‘norske aksjer’-fond historisk har gjort det godt målt mot indeksfondene, men det går i sykluser. Eksempelvis før 2008 hadde vi en energisektor-boom, og siden de fleste energiselskapene er store, så bidro dette positivt. Samtidig hadde småselskapene svært god avkastning fra 2003 til 2006, noe som fortsatt bidro til å balansere avkastningsmulighetene for de aktive fondene. Nå har det imidlertid vært vanskelig i småselskapene i en lang periode og vi har samtidig hatt det svært tungt i energi-sektoren i perioden etter 2014.

Morningstar Rating historikk KLP AksjeNorge II

Kilde: Morningstar Direct

Det beste fondet ble som nevnt i innledningen Danske Invest Norge Vekst med en avkastning på hele 18,6 %, noe som er 7,2 prosentpoeng over indeksfondet med høyest avkastning Nordnet Superfondet Norge. Det var flere andre fond som også gjorde det godt de første 7 månedene, blant annet Storebrand Vekst (17,3 %), FORTE Trønder (16 %), SEB Norway Focus (15 %), Pareto Investment Fund A (13,4 %), PLUSS Markedsverdi (13,4 %) Pareto Aksje Norge A & B (12,6 & 13,1 %) og PLUSS Aksje (12,1 %) før Nordnet Superfondet Norge klokker inn på 11,4 %.

Hvis vi vekter alle fondene basert på deres kapital, vil vi finne at investors gjennomsnittsavkastning i denne perioden var 8,6. Indeksfondenes vektede avkastning i perioden var 10,3 %, ergo har gjennomsnittsinvestoren tapt 1,8 prosentpoeng i forhold til et enkelt indeksfond. De aktive fondene hadde riktignok et vektet gjennomsnitt på 8,1 %. Med andre ord så ligger det an, mot normalt, til å bli et svakt år for de aktive fondene i denne kategorien.

Svakest av alle fondene gikk det for Delphi Norge (5,7 %), ODIN Norge C (4,7 %), Storebrand Verdi A (4,6 %), SEF FIRST SMB A NOK (4,4 %) og helt på bunnen finner vi det nye fondet Storebrand Norge Fossilfri med 4,2 % avkastning, noe som er godt under halvparten av indeksfondenes avkastning.

Fokus på Danske Invest Norge Vekst

Hva var årsaken til dette fondets suksess? Hvis vi skrur klokken tilbake til starten på året, så ser vi på den påfølgende avkastningen, så ser vi at det vektede avkastningen er 20,6 %. Dette er jo en forenkling, kjøp og salg av verdipapirer er ikke tatt hensyn til, heller ikke indirekte eller direkte kostnader, men det er uansett ikke langt unna sluttresultatet.

Nedenfor ser du bidragene på topp og bunn for dette fondet.

Bidragsanalyse Danske Invest Norge Vekst 7 måneder av 2018

 

Det er vel flere som kjenner seg igjen i dette blant de norske fondene. Energi har gått godt med Aker-selskapene som de viktigste bidragsyterne, ikke bare på grunn av sterk avkastning, men også fordi forvalteren har høy vekting i selskapene. I tillegg ser vi at fiskeoppdrett er sterkt representert.

På den negative siden, ser vi at noen tungvektere har hatt svak avkastning, eksempelvis Telenor og Yara, men fondet hadde relativt moderat vekting i Telenor.

Kort horisont, ingen trend

Man må huske på særegenhetene i det norske markedet. Det er svært topptungt og det er totalt sett ganske få selskaper som er notert. I tillegg kan likviditeten fort bli en utfordring dersom man vandrer utenfor aksjene i hovedindeksen i et fond med noen milliarder i forvaltningskapital. Grunnet det høyspesialiserte markedet i Norge, er det naturlig å diversifisere seg ut i det store utlandet, og investere i selskaper som har bedre spredning på sektorer og bedre spredning innad i sektorene (Telenor er som kjent eneste telekom på Oslo Børs). Og til slutt, som overskriften påpeker, 7mnd er en altfor kort periode til å trekke de avgjørende konklusjonene, men gir en pekepinn på hvordan trenden så langt i år har vært for de fondene som har norske aksjer som sitt investeringsunivers.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Invest Norge Vekst38 517,40 NOK0,44Rating
Delphi Norge A34 468,61 NOK0,16Rating
FORTE Trønder349,38 NOK-0,33Rating
Nordnet Indeksfond Norge225,85 NOK0,00Rating
ODIN Norge C NOK5 997,94 NOK-0,30Rating
Pareto Investment Fund A  
Pareto Investment Fund B  
SEB Norway Focus Fund C NOK  
Storebrand Norge Fossilfri A1 888,40 NOK-0,06Rating
Storebrand Vekst A458 136,31 NOK0,44Rating
Storebrand Verdi A1 301,55 NOK0,14Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer