JPMorgan Funds – US Value Fund

Et solid valg for investorer som søker verdiorientert eksponering. 

Jeffrey Schumacher, CFA 18.01.2018 | 12:48
Facebook Twitter LinkedIn

Solide langsiktige resultater og et erfarent forvaltningsteam som gjennomfører en fornuftig investeringsprosess underbygger vårt syn på fondet.

Hovedforvalter Jonathan Simon har med seg medforvaltere Lawrence Playford og Gloria Fu. Disse har forvaltet fondet i mer enn et tiår og har arbeidet sammen i andre strategier lenger enn det. De kombinerer kvantitative søk og fundamental analyse for å finne undervurderte selskaper med sterke balanseregnskaper, fortjenestevekst og kontantstrøm. Simon er villig til å investere opportunistisk på tvers av markedsverdi-spektrumet i selskaper med svakere (men under forbedring) fundamentale forhold dersom verdsettelsen er attraktiv nok. De går riktignok ikke like aggressivt ut som Silver-ratede JPMorgan Value Advantage.

Porteføljen er diversifisert på tvers av omtrent 100 selskaper, og porteføljen utviser en moderat overvekting i mellomstore selskaper i forhold til sin Morningstar Kategori. Dette må ses i forhold til fondets indeks, Russell 1000 Value. På tross av denne overvekten klarer vi ikke å se at fondet har vært urimelig volatilt ettersom Simon tenderer til å favorisere kvalitetsaksjer, spesielt i sykliske sektorer slik som finans og kapitalvarer der Simon har vært overvektet i noe tid.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
JPM US Value A (acc) USD32,10 USD0,19Rating
JPM US Value A (dist) USD  

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies