Franklin Mutual European - Bronze

Vi er fortsatt positive til dette fondet, men det vil fortsatt være utfordring fremover. 

Mathieu Caquineau, CFA 06.11.2017 | 15.16
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet mister appell ettersom dets veteran-forvalter går av med pensjon. Selskapet annonserte i oktober 2017 at Philippe Brugère-Trélat vil gå av med pensjon fra og med 1. mai 2018. Han har 3 tiår med erfaring, og det meste av dette i europeiske aksjer. Han har vært i dette fondet siden 2005. Hans avgang er, etter vårt syn, et tap for investorer i dette fondet.

Heldigvis har Katrina Dudley vær her som med-forvalter siden 2007 og vil dermed gi investorer kontinuitet. Vi mener hun er en verdig etterfølger. Hun har veldig god kjennskap til ‘Mutual’-seriens forvaltningsstil siden hun har jobbet med den siden 2002. Derfor forventer vi ingen endringer til fondets særegne verdi-drevne fremferd. Hun vil også få ny medforvalter, Mandana Hormozi, som starter i januar 2018. Deres samarbeid er hittil utestet, men vi finner det betryggende at også Hormozi har vært medlem av ‘Mutual’-serien siden 2003. Hun har vært medforvalter av Franklin Mutual Beacon fondet siden 2009. Hun vil fortsette i den rollen og fortsette sin analysekapasitet for teamet. Dudley vil også beholde sine, og ta over noen av Brugère-Trélat sine analyseroller. Vi forventer at arbeidsmengden dermed vil øke.

Disse endringene kommer midt i en vanskelig periode for fondet, det har slitt med avkastningen siden 2014. Den begrensede eksponeringen mot defensive sektorer med høy verdsettelse er en av årsakene til de vedvarende svake relative resultatene. Det har også blitt gjort andre feilvurderinger som har medført svak relativ avkastning. Et eksempel på dette var at teamet kuttet eksponeringen mot banker i etterkant av Brexit-avstemmingen, og dermed gikk de glipp av den påfølgende oppgangen. Videre har aksjeplukking i finanssektoren fortsatt å trekke ned resultatene hittil i 2017 frem til august. Situasjonen er ikke så dårlig som det kan gis inntrykk av, fordi teamet har gitt meravkastning i nesten alle andre sektorer.

Vi tror at teamet vil kunne snu skuten. Teamet har både dyp kunnskap og mye erfaring i Franklin Mutual Series, og den konsistente fremferden i en veltestet prosess inspirerer oss til å ha tiltro. Men med endringene i toppen, mener vi at Morningstar Analyst Rating på Bronze er riktig nivå på vår nåværende oppfatning til fondet. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Franklin Mutual European A(acc)EUR31,35 EUR0,49Rating
Franklin Mutual European A(acc)USD33,28 USD0,40Rating

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer