Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Makten konsentreres i indeksfondsverdenen

De 10 største indeksforvalterne kontrollerer 81 % av indekskapitalen, resten fordeles på 560 andre. 

Thomas Furuseth 11.08.2017 | 14:28

Årsaken til dette er sammensatt, men forenklet handler det om stordriftsfordeler som medfører at de største kan presse prisen langt lavere enn hva de små indeksforvalterne klarer. I tillegg er det slik at indeksforvaltere trenger mer kapital enn aktive forvaltere grunnet lave honorarer. Det er mange kostnad knyttet til kapitalforvaltning, og flere av disse bare øker, for eksempel juridiske støtte (compliance).

Maktkonsentrasjon hos indeksforvalterne

Kilde: Morningstar Direct

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.