Forsikringssparing med kredittrisiko

Rekk opp hånden alle som klarer å kredittvurdere forsikringsselskapet sitt. 

Thomas Furuseth 02.09.2016 | 14.09
Facebook Twitter LinkedIn

Silver sliter med vanskelige rammevilkår og risikerer å bli satt under administrasjon hvor kundene kan tape pensjon. Det er spesielt ytelsesmarkedet som sliter med nye og tøffe krav (hvor norske myndigheter legger seg på en streng linje), mens ved innskuddspensjon er investeringsrisikoen flyttet over på kunden, og dermed har forsikringsselskapet en kjent og kapitalisert forpliktelse per definisjon. Dersom verdien på porteføljen går ned, går forpliktelsen ned, siden dette er kundens risiko.

Dagens Næringsliv har satt fokus på dette og siterer Tor Sydnes i Gabler:

«Det ser ut som departementet med denne presiseringen forbereder seg på at Silver skal gå overende. Det man har trodd til nå er at fripolisene må nedskrives hvis det ikke er nok midler til å dekke forpliktelsene, men at produkter med investeringsvalg har vært rimelig trygge. Nå sier Finansdepartementet at de kommer til å bli utsatt for samme avkortning. De kundene som kan, bør komme seg ut så fort som mulig, sier Sydnes.»

Det er ikke ofte forsikringsselskap går overende, men når man skal investere for de neste 20-30 årene, så er det klart at det er viktig å følge med.

Jeg må si meg enig med Sydnes, det er merkelig at investeringsvalg ser ut til å bli rammet, og siden det er begrenset risiko i å bytte, så er det dessverre slik at man kan komme bedre ut ved å gjøre det. Det er klart at man da er litt egoistisk, fordi hvis du tjener på det vil andre tape, men samtidig kan det bli ugunstig å være sistemann ut også.

Andre spareformer med kredittrisiko

ETN og ETC

Børsnoterte sertifikater blandes gjerne om hverandre med børsfond, men ETN og ETC blir dannet på et annet vis og har ofte en underliggende kreditteksponering mot utsteder. Så lenge utsteder er solvent vil man få lovet avkastning, men under finanskrisen var det flere store finansselskaper som fikk problemer. Siden ETN og ETC (Exchange Traded Notes og Commodities) har kredittrisiko, vil man i slike tilfeller måtte stille seg i køen med andre kreditorer. Til motsetning er vanlige børsfond (ETF) ofte UCITS-fond (i Europa), og dermed har de samme beskyttelsene som verdipapirfond. Dette er årsaken til at Morningstar avvikler kalkulering av Morningstar Rating for ETC og ETN fra 31. oktober, mens ETF’er vil fortsette å motta Morningstar Rating også i fremtiden.

Unit Linked

Siden fondkonto link, unit linked (og alle tilsvarende navn med omtrent samme betydning) også er forsikringsprodukt, må det antas at det kan komme avkortninger her også gitt at man har med et forsikringsprodukt å gjøre, dersom forsikringsselskapet legger inn årene. Forsikringssparing har både fordeler og ulemper, en av fordelene er at man kan bytte fond innad i avtalen uten å måtte realisere gevinst. 

Ingen overdramatisering

Det er ikke hver dag et forsikringsselskap går overende, men det kan være verdt å tenke seg om før man går til ukjente eller små aktører. Dessuten kan man argumentere for at man ikke får kredittpremie for å investere gjennom produkter som innehar kredittrisiko gjennom produkttilbyder. Hvis man investerer direkte i verdipapirfond uten noen innpakning, så er fondet en egen juridisk enhet i Norge med organisasjonsnummer. Pengene står på depotkonto, hvor det er uavhengig kontroll av transaksjonene. Hvis et forvaltningsselskap avvikles, så skal pengene være rimelig trygge (dog utsatt for markedssvingninger). Det er dog ikke sikkert at alt er helt likvid i en portefølje, så noe verdifall grunnet transaksjoner kan forekomme. Men først og fremst, de som har innskuddsprodukter hos Silver gjør nok lurt i å bytte til en annen leverandør, og det er mye som tyder på at de har fått opp øynene for risikoen ved å bli.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer