Konvertere til aksjesparekonto eller ikke

Det er spørsmålet som bør oppta alle som har investert direkte i aksjefond og ennå ikke konvertert.

Thomas Furuseth 10.09.2018 | 11.29
Facebook Twitter LinkedIn

Denne artikkelen tar for seg konvertering fra vanlig aksje- og aksjefondskonto til aksjesparekonto. Dersom du ikke har begynt sparingen enda, eller har investert i kombinasjonsfond med mindre enn 80 % aksjer, rentefond så er ikke artikkelen relevant for deg. Det gjelder også om du har investert gjennom investeringskonto (forsikringssparing).

Gode grunner til at aksjesparekonto er unødvendig

1. Du er sikker på at du ikke skal bytte ut aksjene eller aksjefondene

Den største fordelen med aksjesparekonto er at man kan bytte mellom aksjer og aksjefond uten å måtte skattemessig realisere gevinsten. Man kan gjøre hva som helst, så lenge man holder seg innenfor kontoen. Selv om det ikke får skattemessige konsekvenser, kan overdreven handel ha mange andre negative sideeffekter, så dette er en mulighet som bør brukes med måtehold.

2. Du ønsker å dele ut fonds- og aksjeandeler i arv. Aksjesparekontoen kan ikke deles mellom flere mottagere, den må overføres i sin helhet. Riktignok tilbyr de fleste å opprette flere aksjesparekontoer, så det kan være en løsning. Opprett en aksjesparekonto per mottager og spre investeringene på kontoene slik du finner det hensiktsmessig. Det betyr i praksis at man må begynne planleggingen for fremtidig arv allerede nå.

Merknad, i busjettet for 2019 foreslås det at man kan overføre midler mellom aksjesparekontoene. Dette medfører også at denne ulempen som beskrevet ovenfor vil kunne forsvinne. Les mer om dette på DNB sine sider.

 

3. Du har aksjer eller fond som foreløpig står i tapsposisjon. I dette tilfellet kan det være bedre å realisere for å høste skattefradraget i dag, derimot så går man glipp av opparbeidet skjermingsfradrag og man kan ikke vente med overføring til aksjesparekonto til etter at man står i gevinst heller. Overgangsordningen løper ut om mindre enn 4 måneder. Dersom tapet er lite, og du tror at det lønner seg å holde på investeringer på lang sikt, kan det fortsatt være greit å overføre til aksjesparekonto. Dette punktet er heller ikke spesielt sannsynlig for de som har vært i markedet lenge, men gitte enkeltaksjer og spesielle fondstyper kan ha gitt negativ avkastning. Det er med andre ord en vurderingssak for hver enkelt.

4. Pengene står på fondskonto link, eller er investert gjennom et investeringsselskap. Dette må skattemessig realiseres og bør sannsynligvis ikke gjennomføres. Da må man først grundig vurdere konsekvensene. Siden det ikke er skattefrikonvertering har man det heller ikke travelt.

Gode grunner til å konvertere til aksjesparekonto

1. Du vurderer å endre sammensetningen av aksjefond nå, eller en eller annen gang i fremtiden.

2. Du ønsker å ta ut innskuddet. Under aksjesparekonto kan man ta ut innskuddet uten å realisere gevinsten. Det er svært gunstig å utsette skatten så lenge som mulig, slik at denne muligheten er bra å ha.

3. Du ønsker å samle alle disse investeringene hos en leverandør. I startfasen tok overføringene mellom leverandørene altfor lang tid, men man bør nok fortsatt forvente at det tar noe tid. Fordelen er at når det er gjort er det enklere å holde oversikten. Aksjesparekonto har hatt en svært positiv bivirkning for alle sparere, det har åpnet opp distribusjonen av fond. Det gjør at du har større utvalg av fond blant de fleste av bankene og distributørene.

4. Du har opparbeidet stor gevinst. Selv om skatten ved full realisering er den samme uavhengig av hvilken kontotype du har, så kan en stor nok latent skatt gjøre at verdien av bytteopsjonen, og ta ut innskuddet, være så stort at man bør konvertere uansett. Det er sjelden man vet hva som kommer rundt neste hjørne, og behovet kan melde seg uventet.

5. Skattefri konvertering til aksjesparekonto er tidsbegrenset. Du har faktisk bare i underkant av 4 måneder på å bestemme deg. Det er egentlig ingen god grunn til å vente, dersom du er usikker er det bedre å konvertere for sikkerhetsskyld enn å la være. Les gjerne over betingelsene til din bankforbindelse og verifiser at det ikke tilkommer ekstrakostnader. I tillegg bør du har vurdert punktene ovenfor.

Avslutningsvis

Husk igjen at artikkelen er beregnet for konvertering fra ren aksjekonto eller aksjefondskonto på privat hånd til aksjesparekonto. Dersom man kommer fra andre typer konto så krever det først realisering, og vurderingene blir helt annerledes og det vil i de fleste tilfeller være å foretrekke å unngå konvertering til aksjesparekonto.

Endret 28.11.2018. Endret punkt 2 fordi reglene er foreslått endret.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer