En praktisk skatteutfordring

Når man skiller skattesatsen mellom aksje og renter, blant gjennom investering på Aksjesparekonto, får man noen praktiske definisjonsutfordringer. Det er mulig å få lavere skatteregning i aksjefond, men da må man investere bevisst. 

Thomas Furuseth 08.09.2017 | 11:18
Facebook Twitter LinkedIn

Regjerningen Solberg senket skatten på alminnelig inntekt fra 28 % til dagens 24 %, samtidig økte man skatten på «utbytte m.v.» ved å lansere en oppjusteringsfaktor som p.t. (2017) er på 1,24 %. Det vil si at skattesatsen for gevinst og utbytte er 24 *1,24 = 29,76 % før man tar hensyn til skjermingsfradrag.

I utgangspunktet så er dette en enkel endring. Men så får det konsekvenser på flere områder, eksempelvis hvordan skal man skatte av kombinasjonsfondsgevinster? Hvordan definerer man fond som aksjefond, som rentefond og alt i mellom? Hva med særlige kontoer slik som forsikringskonto (unit linked)?

Aksjefond og aksjesparingskonto

Begge deler har lik skatteeffekt for privatpersoner. I forhold til investeringsselskaper og forsikringssparing, så er det en ulempe og det er at man må skatte løpende av utbetalt utbytte. Investerer du via aksjefond, så er dette neppe noe problem da man enten kan velge en reinvesterende andelsklasse eller at det kun tilbys reinvesterende fond. Så lenge utbyttet ikke utbetales til deg, så er du fri. Når man en dag i fremtiden skal ta ut pengene er det riktignok aksjebeskatningen av gevinst som gjelder, etter et skjermingsfradrag er fratrukket.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies