De populære fondene på Morningstar.no

Disse fondene klikket vi på de første 5 månedene i 2016. 

Thomas Furuseth 14.06.2016 | 9.00
Facebook Twitter LinkedIn

Førsteplass: DNB Nordic Technology

De første fire månedene i 2016 estimerer Morningstar at fondet har mottatt 626 millioner kroner i frisk forvaltningskapital. På tross av fondets navn, så investerer fondet globalt i teknologisektoren. I forhold til MSCI World/Information Tech har fondet gitt en meravkastning på 4,9 prosentpoeng første fem månedene i 2016. Teamet her har gitt svært god avkastning i en årrekke og det er nok en av grunnene til at fondet nå topper på klikkraten på Morningstar.no. Fondet har for tiden Morningstar Rating 5 stjerner.

Hvis vi ser nærmere på bidragsyterne hittil i år (første fire måneder) har det vært god gammeldags aksjeplukking, ifølge Morningstar Direct Cloud sin attribusjonsmodul (attribusjon er en måte å se hvilke aksjer som står for god eller dårlig avkastning ved å dele det inn i sektorer, regioner el.). Det er det samme bildet uavhengig av om man ser på sektor, Morningstar Style Box, og Morningstar Regioner.

Sektorfond av denne typen bør inngå som en moderat del av en diversifisert portefølje.

DNB Global Indeks

Plass nummer to går til DNB Global Indeks. Fondet er et lavterskels- og lavkostnadsalternativ for dem som ønsker eksponering mot verdensøkonomien. Fondet har mottatt estimert kapital på 5,4 milliarder kroner hittil i år. Fondet er et av flere som kan benyttes som referanseindeks. Fondet er bak indeks med 0,18 prosentpoeng hittil i år (første fem måneder). Fondet har Morningstar Rating på fem stjerner, noe som viser hvor vanskelig det har vært for aktive forvaltere i perioden vi er inne i.

Delphi Nordic

Øyvind Fjeld har forvaltet dette nordiske fondet siden 2007, og fondet har for tiden en vekststil og har Morningstar Rating på fem stjerner. Investorer har skutt inn et estimert beløp på 455 millioner kroner de første fire månedene, og fondet har en meravkastning på 2,3 prosentpoeng de første fire månedene i forhold til Vinx nordiske referanseindeks. I tillegg hadde fondet en sterk måned i mai, noe som gjorde at meravkastningen økte til 5,7 prosentpoeng hittil i år inklusiv mai.

I forhold til MSCI Nordic, så har fondet tjent på å være undervektet i verdiaksjene de første 4 månedene. I henhold til Morningstar Style Box er halvparten av meravkastningen vekting mot de ulike stilartene, mens resten av avkastningen kommer fra aksjeplukking. Fondet er frittgående, så sektoreksponeringen er ganske forskjellig fra MSCI Nordic, og attribusjonen tilsier at mesteparten av avkastningen hittil i år kommer fra sektorvekting. Det er viktig å huske at konklusjonen av slike analyser avhenger av hvordan man ser på forvalter. Det er ikke alltid enkelt å skille sektorveddemål fra aksjeveddemål når man ser på detaljene. De viktigste positive bidragsyterne var i henhold til Morningstar Direct Cloud Volvo, Statoil, Boliden, NAS og Marine Harvest.

DNB Health Care

Bransjefond nummer to fra Norges største forvaltningsselskap. Fondet har Morningstar Rating 4 stjerner og har hatt noe uttak de første fire månedene (estimert til 28 millioner kroner). Selv om fondet har gjort 1,5 prosentpoeng bedre enn MSCI World/Health Care, er fondet ned 6,5 % i år (tom mai) og muligens medvirkende årsak til både interessen og et marginalt uttak. Blant de verdipapirene som har bidratt positivt i år er blant annet St Jude Medical, Inc, Hypermarcas, Simmer Biomet, United Health Group og Baxter. Fondet har friere rammer enn referanseindeksen, og later til å ha brukt rammene godt hittil i år. Gode resultater fra det store amerikanske markedet har bidratt godt de første fire månedene, men resultatene var ikke like entydig fra aksjeseleksjon som i DNB Nordic Technology, men det kan være like mye indeksvalg som noe annet for DNB Healthcare.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

 

Fondet har 5 stjerner Morningstar Rating. Et søsterfond fikk nylig Morningstar Analyst Rating Bronze (les mer her). Fondet vant også Morningstar Fund Awards 2016 for globale aksjer. Morningstars analytiker Matias Möttölä skriver: «Nordea-1 Global Stable Equity hovedattraksjoner er dets distinkte prosess og erfarne [forvaltnings]team. Prosessen er designet til å finne selskaper som har stabil fortjeneste, i tillegg til lav eller moderate prissvingninger (volatilitet). Den initielle søkefasen gir vanligvis rundt 350 aksjer å velge blant, hvorav 90-110 aksjer havner i porteføljen.» Nordea forvaltet per januar 13 mrd. euro (ca. 121 mrd. NOK) i denne strategien ifølge analytikerrapporten. Denne norske varianten av fondet har mottatt 546 millioner kroner hittil i år. Høy relativ avkastning og lav relativ risiko har gjort dette fondet til en attraktiv proposisjon historisk. De første fire månedene i 2016 gir attribusjonen sterke resultater blant aksjevalgene, mens sektorposisjonering ikke synes å være like viktig for resultatene. Fondets meravkastning i forhold til MSCI World ble 5,5 prosentpoeng de første fem månedene i 2016.

Skagen Global

Skagen har i flere år hatt 3 aksjefond på topp på Morningstar når det gjelder klikk, nå er det første fondet på sjetteplass. To av aksjefondene til Skagen er fortsatt på topp ti, men har falt noe ned på interesselisten. Fondet har for tiden 3 stjerner Morningstar Rating og Bronze Morningstar Analyst Rating. Morningstars analytiker Matias Möttölä skriver «Forvalteromløp har vært en signifikant utfordring for Skagen Global, fem porteføljeforvaltere har forlatt fondet siden 2010. Selv om vi finner komfort i at forvalterne her kan finne erfarne forvaltere i andre av Skagens fond, så gjør vedvarende omløp at vi har våre reservasjoner rundt teamet.»

Fondet fortsetter å miste kapital, de første fire månedene estimerer Morningstar at 1,3 mrd. kroner forsvant ut, samtidig som fondet gav en mindreavkastning på 1,8 prosentpoeng i forhold til MSCI ACWI de første fem månedene inn i 2016.

KLP AksjeVerden Indeks

Det andre indeksfondet på topplisten. Til forskjell fra DNB Global Indeks, inneholder dette fondet også vekstmarkeder. I forhold til Morningstars definisjon, inneholder fondet drøyt 7 % vekstmarkeder (merk, dette ekskluderer blant annet Sør-Korea, som blir definert som utviklet av Morningstar, Sør-Korea utgjør ca. 1,5 % av fondet). Fondet har p.t. 4 stjerner og har mottatt et estimert beløp på 214 millioner kroner hittil i år.

Alfred Berg Gambak

Fondet har 5 stjerner Morningstar Rating og vant Morningstar Fund Awards for norske aksjer i 2016. Fondet har vokst seg stort i løpet av et par år. Fra en portefølje på rundt 642 millioner kroner i oktober 2014, har fondet nå nådd 2,25 milliarder per mai 2016. En del av dette er avkastning, innskudd siste 3 år er estimert til 0,9 mrd. kroner per mai. Det kan være verdt å følge med på kapitalflyten fremover for å se om dette påvirker investeringsvalgene som forvalter må ta.

Hittil i år har de største bidragsyterne vært SalMar, Det Norske Oljeselskap, Lerøy, Marine Harvest og Bakkafrost. Og attribusjonen viser at det er defensivt konsum, hvor fiskenæringen ofte tilhører (så kan man diskutere om oppdrett er en defensiv næring), som har vært den med størst merverdi hittil i år, mens helsesektoren ser ut til å være et viktig svakt område i fondet, som dog har hatt en moderat posisjon.

Skagen Kon-Tiki

Fondet har 4 stjerner Morningstar Rating og Gold Morningstar Analyst Rating. Eierskapssituasjonen har roet seg som diskusjonsfaktor i mediene. Skagen følger sin sedvanlige tre U-er prosess (Undervurdert, Underanalysert og Upopulær). Fondet hadde stor suksess frem til 2012, uten å tape for referanseindeks et eneste kalenderår. I etterkant har det vært mer ruglete, og både 2012, 2014 og 2015 har endt bak referanseindeks, og de første fem månedene i 2016 har også endt noe bak indeks. Dog har Skagen Kon-Tiki begynt å ta igjen indeks og mai ble en god måned for Skagen Kon-Tiki, sett isolert.

Odin Norden

Fondet har to stjerner Morningstar Rating. Fondet har hatt en ruglete periode, men gjorde det bra i 2015 og de første fem månedene i 2016. De første 5 månedene har fondet gitt en meravkastning i forhold til indeks på 2,2 prosentpoeng. De største bidragsyterne de første fem månedene er Thule, Pandora, Huhtakäki, Marine Harvest og Nibe. Investorene er fortsatt ikke helt overbevist og trakk ut et estimert beløp på 52 millioner kroner, men det kan like gjerne være litt svake markeder generelt. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)57 935,69 NOK-1,45Rating
Delphi Nordic A49 511,41 NOK0,40Rating
DNB Global Indeks A652,02 NOK-0,51Rating
DNB Health Care A583,86 NOK-0,01Rating
DNB Teknologi A4 287,07 NOK-1,02Rating
KLP AksjeVerden Indeks P6 171,20 NOK-0,52Rating
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk5 919,30 NOK0,41Rating
ODIN Norden C NOK4 653,00 NOK-1,76Rating
SKAGEN Global A3 669,04 NOK-0,31Rating
SKAGEN Kon-Tiki A1 166,66 NOK-0,93Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer