For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Kina-advarsel

Mange investorer pustet et lettelsens sukk da Kina rapporterte BNP-vekst på 7,5 % for andre kvartal.

Daniel Rohr, CFA 21.08.2014 | 15:00
Facebook Twitter LinkedIn

Dette var opp fra 7,4 % i første kvartal i 2014, og representerte et «gulv» som Kina ikke hadde brutt gjennom siden finanskrisen. Konsensus har dermed konkludert med at Beijings «mini-stimuli» hadde vært en suksess og hjulpet til med å trekke den kinesiske økonomien ut av en syklisk nedtur, med henvisning til bedringen fra 7,4 til 7,5 %.

Utfordringen etter vårt syn er at BNP har forbedret seg, men at de fundamentale forholdene har blitt verre. Ettersom Kina har overkapasitet innenfor industri, eiendom og infrastruktur, mangler ikke Kina investeringer. Stimulering her løser lite annet enn politisk uønskede BNP-tall. Samtidig øker det skyggesiden av Kinas mye større problem; gjelden.

I første halvdel av 2014 bidro eiendom 3 ganger så mye til BNP som landets investeringer i skinner, veier, lufthavner, vann og rørtransport til sammen. Mange antar at eiendom holdt igjen BNP, men dette er ikke tilfellet, årsaken er hvordan BNP blir kalkulert. Selv om Kinas BNP foreløpig ikke reflekterer problemene innen eiendom, vil de sannsynligvis gjøre det fremover. Byggestart har falt med 13 % hittil i år og salget er ned 8 %. Prisene har falt i 79 % av Kinas største byer og er sannsynligvis fortsatt under press.

Hva hvis …

Hvis vi estimerer med null vekst i eiendomsinvesteringene vil Kinas BNP-vekst falle fra dagens 7,5 % til 6,7 %.

Dersom investeringene innen eiendom faller med 10 % vil BNP-veksten bli 5,4 %.

Innvirkningen ville riktignok ha mye bredere nedslagsfelt enn den direkte påvirkningen av BNP vist ovenfor. Hvis man inkluderer relaterte industrier påvirker eiendomsaktiviteten 20-30 % av økonomien. Fordi eiendom står for mellom 65 og 80 % av husholdningens formue ville påvirkningen av husholdningenes forbruk være materielle.

Farlig cocktail

Lokale myndigheters iver etter å holde eiendomsmarkedet oppe er delvis grunnet tung avhengighet av nettopp eiendom. Eiendomssalg står for opptil 40 % av lokale myndigheters inntekter. Landområder blir brukt som sikkerhet for lånene som lokale myndigheter tar opp for å finansiere ambisiøse infrastrukturprosjekter.

All innsatsen for å kick-starte det vaklende eiendomsmarkedet slår oss som en farlig proposisjon og illustrerer det hjørnet Kinas myndigheter har blitt presset inn i ved å følge den investeringsdrevne vekstmodellen for lenge og for hardt. Hvis løsere kjøpskrav og mer generøse insentiver gjør at markedet våkner til liv igjen, kan bobleforholdene bli verre. Hvis innsatsen feiler, kan det negative utfallet av den mistede tiltroen til eiendomsmarkedet bli signifikant. Kinas BNP-tall reflekterer enda ikke problemene i eiendomssektoren, men det vil de sannsynligvis snart gjøre.

Rask endring i eiendomssentiment i Kina

Artikkelen er et utdrag av en lengre analytikerpresentasjon på Morningstar Select, Morningstars analyseportal for aksjer. Presentasjonen ble opprinnelig publisert 15. august 2014.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Daniel Rohr, CFA  Daniel Rohr, CFA, is a senior securities analyst at Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings