Invesco Funds - Invesco Greater China Equity

Et attraktivt valg for Kina og omkringliggende områder.

Germaine Share 24.05.2018 | 11:14
Facebook Twitter LinkedIn

Invesco Greater China Equity fortsetter å være en av våre foretrukne alternativer i sektoren.

Mike Shiao har 26 år med erfaring og har vært leder av denne strategien siden januar 2008. Vi mener han er en erfaren investor som har konsekvent demonstrert at han har et sterkt grep om porteføljens beholdninger, og dette har blitt fulgt opp av strålende resultater i flere ‘kinesiske aksjer’- strategier. Han ble også promotert til investeringsdirektør i Asia (eks. Japan) april 2016, og påfølgende kom han inn som midlertidig forvalter i Neutral – ratede Invesco Asia Balanced Fund i mars 2017. Selv om utøkt ansvar er håndterlig for erfarne forvaltere, ønsker vi å se at han blir frigjort fra noen ansvarsområder fremover, og spesielt dette kombinasjonsfondet. Siden sist, har investeringsteamet, som består av 22 medlemmer, vært stabilt det siste året, det har riktignok kommet til fire nye personer på teamet i Shanghai.

Shiao fokuserer på selskaper med bærekraftig industrilederskap og konkurransefortrinn som handles til under deres underliggende verdi. Han tenderer til å finne disse mulighetene i den lavere delen av markedsverdi-skalaen, og per 31.3.2018 hadde porteføljen 27 % i små og mellomstore selskaper, sammenlignet med normen på 10 % i Morningstars kategori. Han har også opprettholdt biasen mot konsumentsektoren og har nullvekting i finans. Som et veddemål på sekulær trend der tilbudsside-reformer og økt fokus på miljøbeskyttelse i Kina, har Shiao også toppet opp posisjoner markedsledere slik som Baoshan Iron & Steel.

Fondet har levert sterke resultater mens Shiao har ledet det. Mellom 1. januar 2008 og 30. april 2018 har fondets C-klasse oppnådd 5,25 % per år, noe som er 90 basispunkter (0,9 prosentpoeng) høyere enn MSCI Golden Dragon indeksen og dette er 21. prosentil i kategorien. Fondet hadde skuffende resultater i 2017 siden markedet var momentumdrevet, og dette er til ugunst for den stilen som Shiao har, men i tillegg hadde han noen utfordringer med enkeltposisjoner. Shiao investerer langsiktig og noen kortsiktige motvinder kan forventes. Overordnet har vi tiltro til Shiao, hans konsekvente gjennomføring av en utprøvd strategi og sterke langsiktige resultater har gjort at vi opprettholder Morningstar Analyst Rating på Bronze. Når det er sagt, vi er oppmerksomme på det faktum at han har høyere arbeidspress og ønsker å se ham konsolidere sine ansvarsområder snart, slik det har blitt planlagt.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Baoshan Iron & Steel Co Ltd6,46 CNY0,00
Invesco Greater China Equity A USD Acc57,87 USD-0,10Rating

Om forfatteren

Germaine Share  er senior forvalteranalytiker hos Morningstar Investment Research Asia.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings