For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Gjeldsbyrden vokser for Kinas tidligere gjeldslette husholdninger

På tross av stabile offisielle BNP-veksttall har Kinas økonomi sannsynligvis kjølt seg av de siste månedene, ettersom etterhengene effekt av strammere kredittilførsel har startet å virke.

Daniel Rohr, CFA 24.01.2018 | 15:07
Facebook Twitter LinkedIn

Ettersom kredittveksten slakker av mot slutten av 2017, har den kinesiske økonomien lagt grunnlaget for videre avmatting av veksten første halvår i 2018. Det gjelder spesielt for kredittsensitive investeringer i anleggsmidler. På tross av avtagende kredittvekst så fortsetter landets belåning å øke i 2017, med en gjeld/BNP som nådde et estimert nivå på 260 % ved årets slutt. Hoveddriveren var økningen i boliglån. Kinas engang så lett belånte husholdninger har nå, med en lån/BNP på 50 % (opp fra 11 % 10 år tilbake), en av de tyngste gjeldsbyrdene blant mellominntektslandene.

Sammendrag av rapporten

Vårt proprietære «power proxy» summerer BNP-vektet sektorvis elektrisitetsetterspørsel for å estimere endringer i totalproduksjonen, denne indikerer avtagende økonomisk aktivitet i fjerde kvartal.  

Veksten i investeringer i anleggsmidler slakket av i størstedelen av 2017, etter høy aktivitet som følge av stimulanser i 2016. Statens andel av total investeringer i anleggsmidler steg for andre året på rad. Det er et bekymringsfullt trekk dersom kapitalallokeringen skal forbedres.

Survey av husholdningene viser unisont selvsikre konsumenter når vi går inn i 2018, men vi ser tegn til svakheter når det kommer til innkjøp av større, varige forbruksvarer.

Innstramningstiltak reduserte totalflyten av kreditt, noe som rammet selskapsobligasjonsutstedere spesielt hardt. Banklåneveksten var relativt sett motstandsdyktig, ettersom sentralbanken overordnet sett var mer skånsom ovenfor denne finansieringsformen, noe som var en velsignelse for statseide foretak som baserer seg på banklån.

Ovenfor fikk du lese et sammendrag av rapporten «Debt Burden Swells for China’s Once Lightly Leveraged Households». (Pålogging og abonnement påkrevd).

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Daniel Rohr, CFA  Daniel Rohr, CFA, is a senior securities analyst at Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings