Gjeldsbyrden vokser for Kinas tidligere gjeldslette husholdninger

På tross av stabile offisielle BNP-veksttall har Kinas økonomi sannsynligvis kjølt seg av de siste månedene, ettersom etterhengene effekt av strammere kredittilførsel har startet å virke.

Daniel Rohr, CFA 24.01.2018 | 15:07
Facebook Twitter LinkedIn

Ettersom kredittveksten slakker av mot slutten av 2017, har den kinesiske økonomien lagt grunnlaget for videre avmatting av veksten første halvår i 2018. Det gjelder spesielt for kredittsensitive investeringer i anleggsmidler. På tross av avtagende kredittvekst så fortsetter landets belåning å øke i 2017, med en gjeld/BNP som nådde et estimert nivå på 260 % ved årets slutt. Hoveddriveren var økningen i boliglån. Kinas engang så lett belånte husholdninger har nå, med en lån/BNP på 50 % (opp fra 11 % 10 år tilbake), en av de tyngste gjeldsbyrdene blant mellominntektslandene.

Sammendrag av rapporten

Vårt proprietære «power proxy» summerer BNP-vektet sektorvis elektrisitetsetterspørsel for å estimere endringer i totalproduksjonen, denne indikerer avtagende økonomisk aktivitet i fjerde kvartal.  

Veksten i investeringer i anleggsmidler slakket av i størstedelen av 2017, etter høy aktivitet som følge av stimulanser i 2016. Statens andel av total investeringer i anleggsmidler steg for andre året på rad. Det er et bekymringsfullt trekk dersom kapitalallokeringen skal forbedres.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Daniel Rohr, CFA  Daniel Rohr, CFA, is a senior securities analyst at Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies