Søker trygg havn i hedgefond

Ekstern forfatter 06.03.2007 | 10.12
Facebook Twitter LinkedIn
I slike hundetider kan det være en god ide å sikre fortjenesten. Ved å plassere penger i såkalte hedgefond, eller sikringsfond, om du vil, kan du tjene penger både når børsene stiger og når de faller. Det sier i alle fall de som tilbyr andeler i slike fond.

Men til syvende og sist er også hedgefondene prisgitt forvalterne. Det hjelper lite å kunne ta både lange og korte posisjoner hvis du hele tiden tar feil posisjoner, påpeker Mortensen i Key Asset Management.

Morningstar kommentar:
Hedgefond er som regel dyre alternativer. Det er også mange ulike typer hedgefond. Legg også merke til at det har vært en rekke skandaler innen

denne bransjen, grunnet høy spekulasjon som har påført enkelte fond store tap. Hedgefond har ofte også mindre likviditet og større grad av hemmelighold. Dessuten så er fondene ofte registrert på tax heavens (Bermuda, British Virgin Island etc) slik at fondene har veldig frie mandater. Dermed kan det være vanskelig å velge slike fond.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer