Er kobber på vei inn i en ny supersyklus?

Prisen på det røde metallet stiger kraftig på grunn av redusert tilbud og økt etterspørsel fra prosjekter innen ren energi og kunstig intelligens.

Valerio Baselli 30.04.2024 | 12.46
Facebook Twitter LinkedIn

kobberproduksjon i Kina

Kobber handles for tiden rundt en toårshøyde, drevet av troen på at tilbudet av det røde metallet vil slite med å holde tritt med økende global etterspørsel, samt som en beskyttelse mot fornyede inflasjonsbekymringer. Råvarens rolle i karbonomstillingen og i AI-revolusjonen er også nøkkelfaktorer i den forventede høyere etterspørselen. 

Og på tilbudssiden øker gruveproduksjonskuttene: et nylig eksempel er nedgangen på 6,5% i kvartalsproduksjonen ved Ivanhoe Mines i Kamoa-Kakula-komplekset i Den demokratiske republikken Kongo. Eller beslutningen av Chinese Smelter Purchasing Team (CSPT) om å redusere produksjonen med 5-10% i landets største smelteverk. 

Det er også andre politiske faktorer som spiller inn.

"LME og CME (Chicago Mercantile Exchange) sitt forbud mot aluminium-, nikkel- og kobberleveranser fra Russland har fått handelsmenn til å vurdere økt forsyningsrisiko", forklarer Maurizio Mazziero, finansanalytiker og råvareekspert.

BHPs oppkjøpstilbud på 39 milliarder dollar for Anglo American, som har blitt sett på som en satsing for selskapets kobber- og jernmalm, tyder også på høy etterspørsel etter råvaren.

Alt dette er faktorer som øker volatiliteten til kobberprisen. Men som Mazziero sier, gjør disse faktorene det vanskelig å forutsi prisen for 2024. Men med kobberhandel til rundt 9 890 dollar tonnet på London Metal Exchange (LME), sier Mazziero at det er realistisk at prisen når et rekordhøyt nivå på 11 000 dollar.

"Kobbermarkedet kan være nær en underskuddssituasjon på grunn av nylige forstyrrelser på tilbudssiden, og enhver indikasjon på en bedring i etterspørselen vil ha en betydelig innvirkning på en allerede ganske stram situasjon", kommenterte Roberta Caselli, Commodities Investment Strategist hos Global X.

Og selv om de globale synlige lagrene er 41% under det sesongmessige gjennomsnittet for de siste fem årene, øker kobberkonsumet, spesielt i Kina.

"Muligheter for betydelig ny etterspørselsvekst kan også oppstå på grunn av den massive økningen i infrastrukturutgifter i India. Regjeringskilder har rapportert at India vil sende to delegasjoner til Chile neste måned for å utforske kobberforekomster, som landet trenger for sin raske økonomiske vekst og energiomstillingsplaner", forklarer Caselli.

Ingen kobber, ingen grønn økonomi

Global innsats for å redusere karbondioksidutslipp er en strukturell vekstmotor for mange varer og metaller, og kobber er et av de viktigste metallene for energiomstillingen.

For eksempel er vind- og solenergi blant de mest populære formene for fornybar energi i dag. Grafen under viser hvor mye kobber som kreves for å generere energi fra havvind (vindturbiner i havet), landvind (vindmøller på land) og solceller sammenlignet med fossilt brensel som kull og naturgass.

"Dette signaliserer at etterspørselen etter kobber (og også etter andre metaller) har blitt mindre elastisk i forhold til markedssyklusen, ettersom den nå støttes av en sekulær trend", sier Benjamin Louvet, råvaresjef i Ofi Invest AM.

"Etterspørselen støttes også av faktorer som tidligere ikke ble tatt hensyn til eller som er knyttet til fremveksten av nye behov. Et eksempel på dette er utviklingen av elektrisitetsnettet, hvor mange regjeringer, spesielt i Europa, først nylig innså at manglende utvikling kunne gjøre alle anstrengelser for overgangen forgjeves", fortsetter Benjamin Louvet.

Kobber er en utmerket leder av elektrisitet, noe som gjør det til et ideelt materiale for fornybare energisystemer. Dens høye elektriske ledningsevne muliggjør effektiv energioverføring og minimerer energitap under overføring og distribusjon.

Kunstig intelligens er også sulten på kobber

Til slutt, ytterligere støtte for den strukturelle veksten i etterspørsel etter kobber kan være datasenterets etterspørsel etter kunstig intelligens, en nøkkelkomponent i en rask distribusjon av AI-teknologi.

"I USA alene forbrukte datasentre 17 GW energi, og ved slutten av tiåret anslås energibehovet for datasenter å ha doblet seg til 35 GW", sa Albert Chu, porteføljesjef i Man Group.

"Når man vurderer denne veksten, bør det huskes at estimater for utvidelse av datasentre på grunn av kunstig intelligens er på et tidlig stadium og sannsynligvis undervurderer den endelige etterspørselen".

Selv om implikasjonene for globale kobbermarkeder fortsatt er på et tidlig stadium, tyder utsiktene på at det er sterke sekulære drivere for etterspørsel.

"La oss anta at USA, hvor omtrent halvparten av AI-markedet er konsentrert, vil øke utviklingen med ytterligere 5 GW hvert år. Dette alene vil øke etterspørselen med 500 000 tonn i verden, noe som tilsvarer en økning på 2% i global etterspørsel etter kobber, sier Benjamin Louvet. Selv om det kan virke ubetydelig, kan selv en mangel på 1% i et allerede presset marked føre til en betydelig underskudd".

Mens verden streber etter å oppnå netto nullutslipp i løpet av de neste tre tiårene, spår Albert Chu at "etterspørselen etter kobber vil øke fem til seks ganger. Men - fortsetter han - denne økningen kan være vanskelig å møte gitt dagens forsyningsbegrensninger".

Investere i kobber ETC-er

Den enkleste måten å få eksponering mot spotprisen på en råvare er gjennom en ETC (Exchange Traded Commodity). Europeiske investorer kan velge mellom mindre enn et dusin ETC-er som utelukkende fokuserer på kobber, samt flere andre instrumenter som tilbyr eksponering mot en diversifisert kurv av industrielle metaller. Listen nedenfor inkluderer ikke kortsiktige instrumenter (som gir et motsatt resultat sammenlignet med referanseindeksen) eller girede instrumenter (som forsterker ytelsen - ofte daglig - til den replikerte indeksen) og de med mindre enn 1 million euro i forvaltningskapital.

Metodikk for kobberinvestering

Som det fremgår av avkastningen vist i tabellen, er disse instrumentene ikke likeverdige. De replikerer ofte ulike referanseindekser, basert på ulike metoder, noe som resulterer i et avvikende forhold mellom risiko og avkastning.

For eksempel avviker referanseverdiene i RICI Enhanced-familien (skapt av Jim Rogers på slutten av 1990-tallet) fra den vanlige praksisen med å bruke futureskontrakten med nærmeste utløpsdato som priskilde; dette for å prøve å minimere contango-effekten. En svært viktig faktor for å bestemme verdien av syntetiske ETC-er er den såkalte rullende effekten, som ganske enkelt betyr at den utløpende futureskontrakten erstattes. Rulling er negativ dersom den utgående kontrakten har lavere pris enn den nye (såkalt contango) og er positiv i motsatt tilfelle (backwardation).

Derfor investerer RICI Enhanced benchmarks i futureskontrakter med ulik løpetid for å jevne ut prisforskjellene mellom de ulike futureskontraktene. For hver enkelt vare er det definert en spesifikk tidsplan for utskifting av benchmark-futureskontraktene, som også tar hensyn til sesongmessige sykluser; til slutt eliminerer et likviditetsfilter forhandlede futureskontrakter. Dette forklarer de generelt høyere gebyrene som belastes for disse strategiene.

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer