Utsiktene for det globale shippingmarkedet

Aksjestrateg hos Morningstar, Michael Field snakker om utsiktene i det globale shippingmarkedet

Johannes Haraldsen 27.03.2023 | 13.01
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johannes Haraldsen: Velkommen til Morningstar. I dag har jeg den store gleden av å snakke med Europe Market Strategist hos Morningstar, Michael Field, om det globale shippingmarkedet.

Forsyningskjedeproblemer har plaget containersiden av fraktmarkedet i store deler av 2020 og 2021. Har dette blitt løst, Michael?

Michael Field: Ja, du har helt rett, Johannes. Det var et stort problem og noe vi snakket mye om det siste året eller så. Og det korte svaret er at det i stor grad er løst. Markedet er tilbake på rett spor. Hvis du ser på forsinkelser i skipsfarten, har bildet endret seg, overbelastning i havnene, også et godt mål på dette, blir også bedre. Så, flaskehalsene er endelig i ferd med å løsne seg igjen, men det vil sannsynligvis ta noen år før vi kommer tilbake på det samme før-pandemiske effektivitetsnivået som vi var veldig vant til.

Haraldsen: Og når vi først er inne på temaet jeg mener, shippingmarkedet fremover 2023 etter noen virkelig interessante år i 2021 og 2022, hva er dine tanker til skiftende oljeprisnivåer og effekten dette kan ha?

Field: Så, jeg tror, de gode tidene er over. Det er det korte svaret på det. Maersk tjente mer i 2021 enn de gjorde de siste 10 årene til sammen, og så tjente de mer igjen i 2022. Så det var helt uhørt. Og nå går vi tilbake til mer normaliserte nivåer. Utsiktene for året er svakt negative, eller for de neste par årene tar tilbudet seg opp, etterspørselen faller litt. Så du ser noe av en ubalanse der. Men den gode nyheten, som du sa, er at oljeprisene også faller, og det burde bidra til å redusere kostnadsgrunnlaget for disse firmaene.

Haraldsen: Og jeg antar at de siste par ukene har vi alle sett overskriftene om den pågående bankkrisen som startet i USA med Silicon Valley Bank og spredte seg til Europa med Credit Suisse. Tror du at den pågående bankkrisen vil påvirke shippingmarkedet?

Field: Det er et godt poeng og sannsynligvis noe som ikke har blitt snakket så mye om, men det kan ha innvirkning på et tidspunkt. Til syvende og sist, det vi kommer til å se i Europa og muligens globalt nå etter hendelsene i forrige uke og stigende renter er en innstramming av kredittvilkårene, noe som kan påvirke kjøp av fartøy og ting som dette i løpet av de neste årene og bankenes vilje.

Haraldsen: Og for å avslutte, hva ser du på som de største truslene mot det globale shippingmarkedet? Jeg mener, jeg tenker gjennom hele året, men også neste år, ser du et spesifikt mønster?

 Field: Det er så mange makroøkonomiske trusler for øyeblikket at det er vanskelig å velge en. Men faktisk, hvis jeg måtte, ville det være noe faktisk mer internt, og det er rasjonaliteten til bransjen som helhet. I ganske mange år nå har vi hatt en situasjon der selskapene har operert sammen til en viss grad, og de har ikke fått for mye tilbud, og de har holdt den balansen ganske stram, noe som har holdt fraktratene oppe, som har hjulpet bedriftene. Men faren nå er at vi kan gå inn i en periode hvor tilbudet overgår etterspørselen med ganske mye og ratene faller enormt som et resultat. Og det er den største trusselen slik jeg ser det.

Haraldsen: Det er veldig interessant alt sammen. Takk, Michael, for at du tok deg tid. For Morningstar, mitt navn er Johannes Haraldsen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer