Kvalitet er aller viktigst

De stigende rentene har påvirket bedrifters resultat og dermed også deres verdi. Sjeldent har det vært viktigere å finne kvalitetsaksjer  

Fernando Luque 14.04.2023 | 17.09
Facebook Twitter LinkedIn

Det er én ting alle analytikere er enige om, enten de har tro på markedsoppgang, stiller seg tvilende eller har et nøytralt perspektiv. Det makroøkonomiske miljøet de kommende årene kommer til å se veldig annerledes ut enn det vi har sett frem til nå, spesielt når det kommer til renter. Tidene med ultralave renter er nå over og det får konsekvenser for lønnsomheten til selskaper og deres verdivurderinger.

Morningstar Economic Moat Rating vurderer sannsynligheten for at selskap skal holde konkurrentene i sjakk over en lengre periode. Et selskap som Morningstars aksjeanalytikere forventer vil opprettholde sitt konkurransefortrinn i mer enn 20 år, får en såkalt «Wide Moat-rating»(bred vollgrav).

Morningstar har identifisert fem kilder til Economic Moats: nettverkseffekt, immaterielle eiendeler, kostnadsfordeler, byttekostnader og effektiv skala.

Kvalitetsfaktoren vurderer både selskapets lønnsomhet (avkastning på egenkapital, eller ROE) og finansiell gearing (gjeld-til-kapital-forholdet).

Basert på disse to konseptene har Morningstar utviklet to indekser rettet mot amerikanske selskaper: Morningstar Wide Moat Focus og Morningstar US Quality Factor. Begge indeksene viser bedre langsiktig og kortsiktig avkastning enn markedet, som vist i diagrammet og tabellen nedenfor:

fl april 23 1

Forskjeller i konstruksjon

Disse to indeksene bygger hver sin portefølje på en helt annen måte. Morningstar Wide Moat Focus Index gir eksponering mot selskaper med en Wide Moat-rating som handles til det laveste forholdet pris/virkelig verdi. Morningstar US Quality Factor Index er utviklet for å gi robust og effektiv eksponering mot kvalitetsfaktoren som definert i Morningstars risikomodell.

fl april 23 2

fl april 23 3

fl april 23 4

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer