Morningstar hever virkelig verdi-estimatet for Novo Nordisk

Vi hever vårt virkelige verdi-estimat for Novo Nordisk til DKK 900 fra DKK 860.

Johanna Englundh 05.06.2023 | 15.21
Facebook Twitter LinkedIn

ny

Morningstar hever Novo Nordisk sin virkelige verdi til 900 DKK fra 860 DKK. Novos salg av fedmemedisiner forventes å nå en topp på 23 milliarder dollar innen 2031, før semaglutid patenten utløper i 2032. Innenfor fedme danner semaglutid grunnlaget for det injiserbare fedmemiddelet Wegovy samt et potensielt oralt høydose semaglutid som nylig genererte positive data i en fase 3-studie.

GLP-1-vekst og medvind i utenlandsk valuta driver den samlede femårsprognosen på 15% inntektsvekst og 20% resultatvekst frem til 2027. Den systematiske risikoen rundt Novo Nordisk-aksjen vurderes å være lavere enn gjennomsnittet. 

ny

Som en pioner innen diabetesbehandling har Novo Nordisk vært i bransjen i mer enn 85 år og innehar 32% av det 50 milliarder dollar plus markedet for diabetesbehandling, og omtrent halvparten av insulinmarkedet på mer enn 15 milliarder dollar.

"Forekomsten av diabetes forventes å øke i de kommende tiårene som et resultat av en stadig mer overvektig og aldrende befolkning, og vi forventer at Novo vil opprettholde sin brede vollgrav ettersom de fortsetter å dominere innovasjonen innen diabetes og fedmeterapi," begrunnet Morningstars sektor-analytiker Karen Andersen i sitt siste analytikernotat datert 25. mai. 

Godkjenningen av Novo Nordisks GLP-1-agonist Wegovy i 2021 har ført til økt etterspørsel etter virkestoffet semaglutid i ulike former, inkludert diabetesmedisinen Ozempic.

"Eli Lillys godkjente diabetesmedisin Mounjaro er klar til å generere enda sterkere vekttap og lanseres mot fedme i slutten av 2023. Vi tror Novo og Lilly vil fortsette å lede fedmemarkedet de neste 10 årene, med inkrementell innovasjon i dette raskt voksende markedet kommer til å støtte deres brede vollgraver", legger Andersen til. 

Eli Lilly fremheves som Novo Nordisks hovedkonkurrent, en posisjon som vil holdes inntakt med Eli Lillys potensielle lanseringer av Mounjaro innen fedme samt en oral GLP-1 og en ny trippel agonist i 2025, noe som resulterer i en andel på 40% innen 2032. Novo Nordisks andel av markedet anslås å nå mer enn 35% innen 2032.  

Andre aktører som trekkes frem er Amgen og Pfizer, som sammen med andre biofarmaselskaper kan begynne å lansere sine egne GLP-1-baserte fedmemedisiner allerede i 2025. Disse nye aktørene kan vokse til omtrent en fjerdedel av markedet innen 2032.

Karen Andersen forventer at 21 millioner individer globalt kan ta GLP-1-basert behandling mot fedme innen 2032, noe som skaper potensialet for et marked på 60 milliarder dollar. Det kan føre til potensielt salg i størrelsesorden 37-86 milliarder dollar årlig. Men selv om etterspørselen skinner i dag, er det flere potensielle risikoer, som at pasienter faller ut av kronisk behandling, svakere etterspørsel blant overvektige pasienter uten diabetes eller mulige langsiktige sikkerhetsrisikoer som kan oppstå etter hvert som flere pasienter behandles.

Ved lunsjtid fredag 26.mai omsettes Novo Nordisk-aksjen til 1.128 DKK, noe som betyr at aksjen anses å være om lag 25 % overvurdert sammenlignet med Morningstars estimat på virkelig verdi. 

 

Vennligst merk at denne artikkelen er helt eller delvis oversatt av en maskin, og det kan derfor være noen skrivefeil eller unøyaktigheter i teksten. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til teksten, ta gjerne kontakt med guro.tungeland@morningstar.com 

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Novo Nordisk A/S Class B2 099,19 MXN0,80

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer