5 norske aksjer som kan være verdt å følge med på i 2023

Selv om 2022 var et krevende år for mange selskaper, opplevde energimarkedet rekordinntekter og vi har listet opp 5 aksjer som kan fortsette den positive trenden utover i 2023

Johannes Haraldsen 01.03.2023 | 16.25
Facebook Twitter LinkedIn

Stocks

Som vi har skrevet mye om hos Morningstar så var fjoråret et krevende år for investorer og småsparere her hjemme og i utlandet. Den kraftige renteøkningen kombinert med høy inflasjonsvekst i Norge og globalt har bidratt til en dempet etterspørsel innenfor flere sektorer. Til tross for dette finner vi flere selskaper som hadde et svært sterkt aksjeår i 2022 og du finner fem av disse under.

Et av fellestrekkene for nesten samtlige av selskapene på vår liste er at de hører til en sektor som klarte seg langt bedre enn ventet i 2022, nemlig energi og råvaremarkedet. Høyere oljepris, lemping av koronarestriksjoner og krigen i Ukraina er noen av forklaringene på det kraftige inntektshoppet til mange av selskapene innen olje og gass.

Equinor(EQNR)

Et av selskapene som har merket oppsvinget i økonomien er norske Equinor. Selskapet er bak Gazprom den viktigste leverandøren av gass rettet mot det europeiske markedet og dette gjenspeiles i resultatene for 2022. Equinor har lenge vært en viktig aktør i det europeiske energimarkedet og det er lite som tyder på at 2023 vil bli annerledes. Da selskapet la frem kvartalsresultater i slutten av oktober så var statusen inntekter på 249 milliarder NOK for tredje kvartal og over 600 milliarder NOK for året sett under ett. Aksjekursen har også lagt på seg 37% sammenlignet med fjoråret. En av de viktigste årsakene til den kraftige resultatveksten er krigen i Ukraina som la press på det europeiske olje og gassmarkedet, grunnet Russlands eksportnekt.  I tillegg til dette så har også oljeprisen ligget på et høyt nivå det siste året, noe som har sikret høyere inntjening per fat som har blitt solgt på markedet.

2022 var også et år hvor mange av de store, langsiktige investeringene til Equinor begynte å vise resultater, slik som arbeidet med å ferdigstille Johan Castberg-feltet samt elektrifiseringen av Melkøya som er en viktig brikke i Equinors satsning på LNG-markedet. I tillegg til en rekke større investeringer på den norske kontinentalsokkelen har selskapet også satset stort på å trappe opp produksjonen globalt. Et ledende eksempel på dette er satsningen til Equinor i Brasil og utbyggingen av det såkalte Peregrino-feltet som nå er inne i fase to. Dette kommer på toppen av det omfattende arbeidet som selskapet utfører for å elektrifisere den norske oljesokkelen. Viktige oljefelt som Troll og Oseberg er to eksempler på dette. 

Aker Solutions(AKSO)

Selskapet som utgjør en sentral del av Røkkes Aker-system, har levert på flere områder i året som gikk. Flere store oljeprosjekter på den norske sokkelen har betydd at Aker Solutions sitter igjen med en omfattende kontraktbok. Dette gjenspeiles også i aksjekursen som økte fra 24 kroner i slutten av januar 2022 før den landet på 37 kroner ved årsslutt. Like før jul ble det kjent at selskapet hadde skaffet seg kontrakter i en størrelsesorden på 50 milliarder kroner over de neste 10 årene. Dette er kontrakter hvor Aker Solutions leverer ingeniørtjenester, innhenting av geoteknisk data og prosjektfasilitering av større energiinvesteringer. Selskapet drar fordel av det nære forholdet til søsterselskapet Aker BP, som har blitt en av de dominerende aktørene innen oljeproduksjon i Nordsjøen. Selskapet er med andre ord en sentral aktør innenfor prosjektering, planlegging og geologiske undersøkelser på den norske kontinentalsokkelen.

Det største prosjektet som selskapet er involvert i er den fremtidige utbyggingen av Yggdrasil-feltet, av mange regnet som et av de viktigste nye utbyggingene på norsk sokkel. Dette kommer i tillegg til selskapet sin involvering i andre større prosjekter slik som Valhall-prosjektet, Skarv-området og Utsirahøyden som vil bidra til store inntekter i årene som kommer.

Borr Drilling(BORR)

Dette selskapet som av mange industrieksperter har blitt døpt Tor Olav Trøims «riggbaby» leverte et svært solid år sett fra en aksjeinvestors øyne. Trøim var i mange år den nærmeste medarbeideren til John Fredriksen som kontrollerer en stor andel av det globale riggmarkedet gjennom selskaper som Seadrill og Frontline.

YoY-avkastningen har ligget på nesten 160% og selskapet har i større grad klart å betale ned på gjelden som har tynget selskapet helt siden oppstart i 2016. Borr Drilling har dratt fordel av økt aktivitet i markedet for oljerigger etter flere år med fallende rater og et usikkert prisbilde. På kort tid har selskapet etablert seg som en av de ledende aktørene på området og arbeider tett sammen med noen av verdens største oljeselskaper.

Markedet for rigger rettet mot oljeindustrien er svært komplekst og spesialisert, slik at det ofte kan være svingninger i inntjeningen basert på boreaktivitet og etterspørsel. Denne volatiliteten som også preger shippingmarkedet betyr at det kan være vanskelig å sikre langvarige kontantstrømmer. Borr Drilling har lenge vært svært gjeldstynget og det blir spennende å følge med på situasjonen videre utover året.

Kongsberg gruppen(KOGO) 

Kongsberg Gruppen er et av de største konsernene i Norge og er involvert i en rekke industriområder. For mange nordmenn er selskapet kanskje mest kjent som en produsent av forsvarsmateriell slik som missiler og raketter til militært bruk. Dette er noe av forklaringen på hvorfor selskapet gjorde det så godt, med krigen i Ukraina som bakteppe. Kongsberg Gruppen har også skaffet seg flere langvarige kontrakter med militære partnere slik som det nederlandske forsvarsdepartementet samt en større ordre av missiler til det australske forsvaret.

Hvis en legger til grunn den geopolitiske spenningen i verden og behovet for opprustning blant flere av EU sine medlemsland så kan mye tyde på at våpensystemene til Kongsberg vil bli stadig viktigere. Konsernet drar også fordel av at det er basert i et mindre marked, uten de helt store geopolitiske bindingene. Det betyr at Kongsberg Gruppen kanskje har en friere rolle sammenlignet med våpenselskaper fra land som Storbritannia og Frankrike, hvor salg av våpensystemer i langt større grad er et politisert tema.

Subsea 7(SUBC)

Subsea 7 har også levert formidabel avkastning i året som gikk. Selskapet startet 2022 med en aksjekurs på like i underkant av 70 nok per aksje, før aksjekursen spratt opp til over 120 nok ved årsslutt. Dette selskapet har lenge vært kjent som en svært sentral aktør innenfor prosjektering, installering og vedlikehold av undersjøiske kabler og oljerigger til bruk over hele verden. Selskapet har en aktiv tilstedeværelse på den norske sokkelen og arbeider tett med andre ledende norske oljeselskaper. I likhet med Aker Solutions så drar Subsea 7 fordel av det tette forholdet med flere av de største oljeselskapene i Nordsjøen. Da Aker BP like før jul annonserte samlede investeringer på 200 milliarder frem mot 2030 var Subsea 7 en av underleverandørene som hadde grunn til å være fornøyd. Sammen med Aker Solutions ligger selskapet an til å dra inn 50 milliarder i forventede inntekter på utviklingen av de tre feltene Yggdrasil, Skarv og Valhall.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer