Kan overmot ødelegge avkastningen din?

Investorer tror ofte de er bedre enn de faktisk er. Her er grunnene til at overmot kan gjøre alvorlig skade på avkastningen din. 

Valerio Baselli 15.06.2022 | 11.30
Facebook Twitter LinkedIn

dice

Overmot er sannsynligvis den vanligste og mest kjente adferds-skjevheten som investorer blir offer for. «Investorens hovedproblem – og hans verste fiende – er sannsynligvis ham selv,» sa Benjamin Graham, som også blir kalt «Den moderne verdipapiranalysens far».

De fleste overdriver når det kommer til hvor flinke de er til å utføre ulike oppgaver, slik som å kjøre bil eller til og med det å administrere penger. I en studie fra 2006 kalt «Behaving Badly» avdekket James Montier at av de 300 profesjonelle fondsforvalterne som var med i studien, var det 74% som mente at de hadde levert over gjennomsnittet gode jobbprestasjoner. Mens flertallet av de resterende 26% så på seg selv som gjennomsnittlige. Utrolig nok så trodde nesten 100% av undersøkelsesgruppen at jobben deres var gjennomsnittlig eller bedre. Det er åpenbart at bare 50% av utvalget kan være over gjennomsnittet, noe som poengterer at disse fondsforvalterne viste irrasjonelt høyt overmot. (Fondsforvalteren din kan til og med være en narsissist også, men det er en annen historie.)

Omfavn det gode, ignorer det dårlige

Men hva er overmot? Psykologisk sett er dette et resultat av at en person vekter støttende og ikke-støttende informasjon på en asymmetrisk måte. Støttende informasjon kan for eksempel være når et selskap slår inntjeningsforventningene etter at du har kjøpt aksjene, eller at du bommet på prognosene etter at du solgte dem. Hvis hendelser gir deg bekreftelse på det du har troen på, har dette en tendens til å resultere i økt tiltro til avgjørelsen: «Jeg hadde rett». Men når ting ikke går i din favør, har dette en tendens til å ikke ha noe påvirkning på selvsikkerheten din som investor. Dette er «bekreftelsesskjevheten»; vi oppsøker vanligvis og holder fast på informasjon som støtter vår tro og ignorerer alt som går imot det. 

Studier har avdekket andre symptomer på overmot. Mange er ulogiske, men de kan være relevante for investering, ettersom de viser at du kan ha en overdreven tro på din evne når et problem er vanskelig og den personlige kunnskapen er begrenset. Her er noen eksempler:

  • Jo mindre du vet, jo mer selvsikker er du, og motsatt
  • Folk har en tendens til å være mer selvsikre når spørsmålene blir vanskeligere
  • Overmot er ikke korrelert med alder, kjønn eller IQ

Det som kalles «hot hand fallacy» er en relatert skjevhet. Dette er den feilaktige troen på at en person som har opplevd suksess tidligere har større sjanse for å lykkes i fremtiden. Som nobelprisvinner Richard Thaler forklarte i en kjent scene i filmen The Big Short, er dette en klassisk feil, som betyr at en investor tror at det som skjer nå vil vedvare i fremtiden.

Churn-kostnader

Det er solide akademiske bevis på at investorer skader brutto- og nettoresultater ved å handle ofte, et symptom på høy selvsikkerhet når det gjelder egen evne til å velge vinneraksjer, obligasjoner eller fond – og selge dem til rett tid. Dette sammenlignes med en enkel kjøp og hold-strategi, uavhengig av en porteføljes størrelse, om markedene er bullish eller bearish, og uavhengig av aksjestiler, størrelser eller beta. (Den mest fremtredende studien er Trading is Hazardous to Your Wealth, publisert av de amerikanske professorene Terrance Odean og Brad Barber i 1996).

Det som sannsynligvis er det mest overbevisende beviset er at de fleste investorer, spesielt aktive investorer – både profesjonelle og amatører – har en tendens til å ha svært vanskelig for å slå markedsindeksene konsekvent, som vist i det siste Morningstar Active-Passive Barometer.

Hvordan kan du takle overmotsskjevhet? Du kan se tilbake på handelshistorikken din og stille deg selv spørsmål som «hvorfor kjøpte eller solgte jeg den aksjen?» og prøve å gi et objektivt svar. Det vil være lettere å rette opp i disse feilene dersom du kan oppdage atferdsmønstre i handelsaktiviteten din.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer