Hvordan redusere stresset ved investering

Frykt og stress har makten til å endre vår oppfatning av risiko, og vippe det vi tror er sannsynlig i negativ retning. Siden risiko er uunngåelig i investeringer, bør vi øve og lære oss emosjonelle mestringsferdigheter.

Jessica Bebel 14.11.2023 | 15.59
Facebook Twitter LinkedIn

Person climbing graph

"Jo eldre jeg blir, jo mindre avhengig blir jeg av matematikken bak investeringer og jo mer oppmerksomhet betaler jeg til de psykologiske og emosjonelle aspektene ved investeringer", fortalte Bill Bernstein til Morningstars Christine Benz og Jeff Ptak på The Long View-podcasten nylig. 

Som historiefortellere er mennesker flinke til å skape fortellinger om våre erfaringer. Det er en veldig overbevisende fortelling i suksesshistorier, og får oss til å tenke: "Neste gang blir det oss!". Dette kan forklare hvorfor så mange mennesker liker å lese om andre som har vunnet i lotto.

På den andre siden kan negative opplevelser, som opplevd fiasko, modulere hvordan hjernen vår reagerer på fremtidige opplevelser med samme eller lignende stimuli. Å være klar over dette nevrokjemiske fotavtrykket kan informere hvordan vi ønsker å nærme oss fremtidige risikoer, både i livet og i investeringer. 

Finansiell risikotoleranse vs. risikooppfatning: Hvorfor det er viktig

Hva er finansiell risiko og hvorfor vil vi unngå den så sterkt? Risiko kan deles inn i to forskjellige deler:

  1. Risikotoleranse, og
  2. Risikooppfatning

Atferdsøkonom Sarah Newcomb sier følgende: "Risikotoleranse er en persons generelle holdning til avveininger mellom risiko og belønning. Det refererer til mengden av risiko en person er villig til å ta på seg for en bestemt belønning. En person med veldig lav risikotoleranse vil ikke ønske å risikere tap, selv om gevinstene kan være betydelige. En person med høyere toleranse for risiko vil være villig til å oppleve tap i jakten på tilstrekkelig store gevinster. En person etablerer sin risikotoleranse ved hjelp av det som vanligvis refereres til som System 2-tenking. System 2 kjennetegnes av langsom, overveid tenking som stort sett er blottet for emosjonell påvirkning". 

"Risikooppfatning refererer til hvor risikabel en spesifikk handling føles for et individ. Risikooppfatning er en øyeblikkelig estimering av risikoen ved en handling eller hendelse, og dermed kan den bli påvirket av emosjon, kultur, tidligere prestasjoner, og til og med nyanser av informasjon som ordlyd, farge, og grafikk". 

Hvor passer stress inn i alt dette? 

La oss starte med å definere hva stress er. 

Ifølge Experimental & Molecular Medicine uttalte Hans Selye, mannen som skapte begrepet "stress" for å beskrive "kroppens ikke-spesifikke respons på enhver form for endring" i 1936, i sine senere år at "Alle vet hva stress er, men ingen vet egentlig noe om stress". 

Hva har stress med dopamin å gjøre? "Stress påvirker dopaminnivåer og dopaminerg neuronal aktivitet i det mesolimbiske dopaminsystemet", bemerker Experimental & Molecular Medicine.

I utgangspunktet er stress og dopamin knyttet sammen i hjernen vår. Vi har utviklet oss til å reagere på stress med endringer i dopaminnivåene våre, slik at vi kan reagere på noe som skjer i miljøet vårt. Dopaminnivåene våre stiger i hjernen når de reagerer på både aversive og belønnende stimuli. 

Experimental & Molecular Medicine bemerker at "endringer i dopaminerg nevrotransmisjon kan modifisere og endre atferdsmessige responser til forskjellige miljøstimuli som er assosiert med forventning om belønning. Stressende hendelser inkluderer ofte aversjon og unngåelse, som kan regulere det dopaminerge belønningssystemet negativt". 

Når du reagerer på en stressende situasjon, ønsker hjernen din å unngå ubehaget. Når du unngår å håndtere stressende situasjoner, belønner hjernen din deg med en strøm av dopamin. Stress påvirker også adrenalinnivået som kan sette kroppen din i en fight-or-flight-respons. Avhengig av om vi lytter til denne responsen, kan vi unngå gode beslutninger eller ta dårlige.

Hvordan stress påvirker investering

Så, hva betyr alt dette i forhold til investeringer? Hvor passer finansiell stress inn?

Mens vi er i fight-or-flight-modus, er kroppen vår fokusert på overlevelse, noe som etterlater oss i en tilstand hvor vi ikke kommer til å ta de beste beslutningene. Dopamin reduserer hemming og gjør oss også utsatt for dårlige beslutninger.

Vi ønsker å sørge for at vi tar beslutninger i et klart, rolig tankefelt, ikke under press. Økonomi kan være stressende, men stress bør ikke drive beslutningene våre. 

Risiko er uunngåelig. Panikk er valgfritt

Som Newcomb påpeker, kan vi ikke vi som investorer eliminere risiko helt. Du bør diversifisere investeringene dine, undersøke dine beholdninger og velge en strategi som passer din generelle toleranse for risiko. Likevel, hvis du har noe "kapital i spill", vil du sannsynligvis føe deg engstelig fra tid til annen. 

Hun gir også noen tips for å mestre frykt og stress:

  • Anxiety reappraisal. Det er fysiologiske likheter mellom angst og spenning, og teknikken kjent som angstrevurdering kan bidra til å forbedre beslutningstaking i stressende situasjoner. Du kan lære mer om det her.
  • Silence the talking heads. Siden tilegning av informasjon kan påvirke hvordan du føler deg (og dermed hvordan du ser på risiko), er det tider hvor vi rett og slett bør skru av TV-en og finne på noe annet. Presset for å gjøre alt til en krise hviler tungt på informasjonsleverandørene, men du trenger ikke å bære vekten av budskapene deres på dine skuldre. 
  • Talk with a trusted financial professional. Hvis du har en finansiell rådgiver, be dem om å hjelpe deg med å få et større perspektiv. Ofte er krisen bare et snev av en ellers oppadgående trend. 

Frykt og stress har kraften til å endre vår oppfatning av risiko, og vipper det vi tror er sannsynlig i en negativ retning. "Fordi frykt og usikkerhet er ubehagelig, kan vi bli dratt inn i handlinger for å prøve å redusere usikkerheten. Dette kan ta form i research og søk etter informasjon. Research er flott, men vi må være oppmerksomme på hvordan informasjonen vi inntar presenteres, fordi formatet, språket og tonen i seg selv kan forstørre frykten vår. Siden risiko er uunngåelig i investeringer, ville vi gjøre klokt i å lære og øve på følelsesmessig mestring for å bekjempe de potensielle negative effektene av frykt på investeringsatferden vår", sier Newcomb. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jessica Bebel  er en medarbeider innen publikumsengasjement hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer