Bør du inkludere krypto i pensjonsporteføljen din?

Det er mye man bør tenke gjennom når det kommer til dette «jokerkortet» - hvis du i det hele tatt kan kalle det for det.

Andrew Willis 24.02.2022 | 9.20
Facebook Twitter LinkedIn

Bitcoin Statue in Front of Chart

Spørsmålet dukker ofte opp etter et nytt rally. Bør jeg kjøpe bitcoin (eller en annen type altcoin)? Når jeg hører at krypto bør være en langsiktig investering, synes jeg det er litt artig. Og det burde du også synes.

Det føles som om det var i går at vi satt hos vennen min og kjøpte litecoin, for så å selge den umiddelbart for å tjene noen få dollar per stykk. Vi beholdt knapt et par stykker ettersom alt handlet om inntjeningen for oss på den tiden – og en etterlengtet anvendelse av våre år med fiksing av datamaskiner og kjennskap til «valutaer» i videospill. Vi hadde det gøy, og verdien fra det var tydelig.

Men «gruvedriften» vår var omsider kortvarig. Oppriggingen vår ble en brannfare, og vennen min måtte forklare til utleieren hvorfor strømregningene var slik de var, samtidig som marginene våre ble mindre og mindre for hver dag. Virksomheten ble volatil, og risikoen ble stor. Andre som drev med mining klarte å holde det gående ved å kontinuerlig oppgradere utstyret sitt, i hvert fall frem til prisendringen og den voksende manien begynte i 2017.  Det var da vi begynte å se overføringen av volatil og høyrisiko-aktivitet til massene, og verdipåstandene begynte å bli mørkere igjen.

En kameleon

Dette minner meg om hvor mye krypto har endret seg. Endringene er spennende, fascinerende og litt morsomme, men utviklingen betyr ikke nødvendigvis at du bør stole på krypto når det kommer til når du burde ta ut pensjon. Hvorfor? Det korte svaret er fordi kontantstrømproblemer og volatilitet ser ut til å vedvare ved alle endringene. Det lange svaret er hva som ligger i det.

Når vi refererer til «krypto», snakker vi om selve myntene (coins). Jeg liker ikke å snakke om dem samlet, men vi vil fokusere på Bitcoin på grunn av dens nøkkelattributter som vanligvis holdes av alt-coins (alternative mynter). I tillegg til at den dukket mest opp i responsene.

«Jeg tror ikke at krypto bør spille noen rolle i en pensjonsportefølje,» sier Dan Kemp, Global Chief Investment Officer hos Morningstar Investment Management, «Som en eiendel uten kontantstrømmer, har ikke aktivaklassen noe egenverdi.»

Med fremkomsten av krypto-ETFer i Canada, prøver formuesforvaltere i detaljhandelen å forstå krypto i kundeporteføljer. «Når vi ser på tradisjonelle eiendeler, ser vi på langsiktige trender for å produsere alfa. For eksempel, når du konstruerer en aksjeportefølje, vil du se på faktorer som pris, lønnsomhet og markedsverdi. Disse prinsippene gjelder ikke når man ser på krypto av ulike årsaker, og det er derfor ikke lett å sammenligne aksjer og krypto,» sier Adam Henry, investment associate og resident crypto expert hos Harbourfront Wealth Management i Winnipeg, Canada. Gitt mangelen på informasjon, vil «den beste måten å tilnærme seg dette spørsmålet, være å se på hvor klienten står i et tidsperspektiv fra nå til pensjonstilværelsen.» Henry sier at en allokering kan være fornuftig dersom investoren er i en oppsamlingsfase, men kun som en spekulativ satsing, og med maksimalt 5%.

Den eneste rollen som Kemp ser for seg at krypto kan inneha vil være som diversifiserer i porteføljen. «Men forventningen til diversifiseringen bør være drevet av noen grunnleggende egenskaper ved eiendelen, og sikkerheten støttes av begrenset forsyning,» bemerker han.

Hva om noen mynter har et begrenset tilbud, slik som bitcoin og dens 21 millioner myntgrense? «Vi tror at bitcoin vil fortsette å bli brukt som en langsiktig verdilagring og som en hard form for penger i en verden der fiat-valutaer fortsetter å bli trykt av sentralbanker,» sier Elliot Johnson CIO og COO ved Evolve ETFs, som nylig lanserte Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC).

Er det penger?

Johnson mener at bitcoin har kjennetegn fra både harde penger [som gull] og risikokapital. Aksjelignende verdipapir, eller noe som ligner på gull, kommer faktisk ofte opp når man diskuterer formålet med bitcoin i en portefølje. La oss først fokusere på dens rolle som valuta – for det var der det startet.

«Bitcoin er nesten ubrukelig som penger,» hevder Bob Seeman, en teknologientreprenør og forfatter av boken Bitcoin: Unlicensed Gambling. Han siterer den engelske økonomen William Stanley Jevons, som sa at for at en vare skal fungere som «penger for generelle formål», må den fungere på følgende fire måter: som et byttemiddel, en regneenhet, verdilagring, og en standard for utsatte betalinger (kreditter). Når det gjelder Bitcoin, «innebærer dens ekstremt uforutsigbare og volatile verdi at den verken kan fungere som en verdilagrer, en regneenhet eller en standard for utsatte betalinger,» sier han.

Du kan ikke ha prislapper og gjeldsbeløp som endrer seg hvert sekund.

Det ser kritisk ut for bitcoin når det kommer til å få et bredere publikum, men for øyeblikket «kan bitcoin brukes som et betalingsmiddel hovedsakelig til illegitime formål,» sier Seeman. I januar 2021 uttalte finansminister Janet Yellen i edsvorent vitnesbyrd til den amerikanske kongressen at: «Jeg tror mange kryptovalutaer hovedsakelig brukes, i det minste i en kjøpsforstand, i forbindelse med ulovlig finansiering.» Av kjøpstransaksjoner, fortsetter Seeman: «en Chainanalysis Report fra januar 2021 viser at 0,34% av bitcoin-transaksjonene er forbundet til ulovlige varer og tjenester. Forutsatt at finansminister Yellens vitnesbyrd er korrekt med hensyn på bitcoin, er bitcoin-transaksjoner for kjøp av lovlige varer og tjenester mindre enn omtrent 0,34% av alle bitcoin-transaksjoner.»

Det etterlater handel. En grunn til at bitcoin ikke brukes oftere for vanlige kjøp er grunnet det som har skjedd med transaksjonstidene og kostnadene. De er for høye. Ja det er et lynraskt nettverk rundt bitcoin, men det går samtidig sakte, og Seeman hevder at det er sterkt utsatt for svindel. Likevel sier noen at det lynraske nettverkets langsomme og «organiske» vekst kan være positivt. «Den dramatiske veksten som mange DeFi- og betalingsprotokoler har opplevd de siste årene endte i like dramatiske krasjer,» bemerker Andjela Radmilac ved CryptoSlate.

Digitalt gull eller hemsko?

Gode gamle bitcoin. Dets kjernenettverk har i det minste ikke krasjet enda, og det har en 21 millioners myntgrense, som nevnt tidligere. «Digitalt gull» virker bra, men Seeman ser det ikke slik «Knapphet i seg selv skaper ingen verdi. Å lage noe som er sjeldent på en kunstig måte er ikke vanskelig i det hele tatt.» I tillegg ser han at nettverket blir ekstremt dyrt.

«Eksponentielt vil mer og mer elektrisitet være nødvendig for å nå grensen på 21 millioner bitcoin i løpet av de neste (omtrent) 100 årene (selv om den endelige datoen er diskutert og bitcoin-systemet kan bli endret),» sier Seeman, «Noen promotører bruker faktisk et faktum om at eksponentielt mer elektrisitet vil være nødvendig for å utvinne de endelige bitcoinene som en forklaring på hvorfor prisen på bitcoin vil skyte i været. Det er bare tull. Elektrisiteten som brukes er bortkastet; en sunk-cost. Det er ingenting som har blitt skapt med det forbruket av elektrisitet som trengs for å «mine» bitcoin som har endt opp som verdifullt. Det har ganske enkelt blitt brukt til å sikre tidligere transaksjoner.» Seeman sier at det finnes andre metoder for å sikre nettverket enn å utvinne de gjenværende myntene, men ser ikke buy-in fra svært innflytelsesrike «miners» - som ønsker å utvinne. 

Kundene betaler fortsatt gebyrene som «gruvearbeiderne» (miners) forventer, enn så lenge. Det er fortsatt en etterspørsel og et begrenset tilbud for tiden, noe som teoretisk sett kan være nyttig for å motvirke inflasjon. Men det har ikke fungert slik.

Hvalen i rommet

«Et av argumentene i favør for krypto er at det kan gi en inflasjonssikring, lignende den for gull,» sier Henry, «Men i praksis har vi ikke sett dette bli realisert – i det siste har Bitcoin prestert dårlig, mens inflasjonen har gått varm.»

Rundt 1-2 dollar for den gjennomsnittlige transaksjonsgebyren er sannsynligvis billigere enn å frakte blokker med gull for øyeblikket (3.februar 2022). Samtidig er kostnaden for en transaksjon rundt 100-200 dollar. Hvor tynne er marginene?

Kanskje det er stordriftsfordeler involvert, og store penger som kan påvirke din pensjonsinvestering. En elefant, eller hval, i rommet. «Store innehavere av bitcoin-aksjer kalles «hvaler»», sier Seeman, «og de kontrollerer det meste av bitcoin-formuen. I den forstand er «desentraliseringen» av bitcoin en markedsføringsmyte. En studie av lommebokeierskap (wallet ownership) fullført i desember 2020 av U.S National Bureau of Economic Researc (NBER) fant ut at individuelle investorer satt på 8,5 millioner bitcoin. Av disse 8,5 millionene, var det tusen investorer som satt på 3 millioner av de, og de neste 5 millionene tilhørte 10 000 investorer. Da gjenstår 0,5 bitcoin. Seeman sier at uten riktig regulering er markedet lett å manipulere. Og apropos regulering…

En tid og et sted

Johnson ser på statlig regulering som noe som vil resultere i «vinnere og tapere», og sier at det er den største risikoen for bitcoin. «I 2021 forbydde Kina bitcoin-utvinning, mens El Salvador tok det i bruk. SEC nektet å tillate fysiske krypto-ETFer, mens Ontario Securities Commission godkjente både Bitcoin- og Ether-ETFer. Land med progressiv regulering vil være mottakerne som tar fordel av det.»

Hva om bitcoin på et tidspunkt nådde en reguleringslikevekt? Og transaksjonsgebyrer ble løst [offentlig finansiert?]. Og prisen roet seg ned. Ville det fortsatt være bitcoin? Ville det være en form for «Fed Coin»? Kan en Fed-coin noen gang være «individuell suverenitet over eierskap», som Johnson beskriver det?

«I kjernen til kryptoteknologi, er det en tillatelse for enkeltpersoner å skille mellom mellommenn når det gjelder eierskap og utveksling av eiendeler. Det er vanskelig å forutsi det fulle potensialet til denne transformasjonen. Et godt eksempel er hvordan e-post og internett overtok for fysisk post, sier han.

Henry ser også trusselen ved regulering, i tillegg til at alternative mynter entrer rommet [og erstatter din], og «regjeringer skaper sin egen type digitale eiendeler.»

Bitcoin vs. Blockchain

Med alt det ukjente omkring myntene, er noen investorer mer fokusert på integreringen av den underliggende teknologien. «Etter vår mening er den viktigste muligheten for krypto selve blockchain-teknologien, snarere enn noen individuell mynt,» sier Henry. «Hvis vi ser på de to dominerende myntene – Bitcoin og Etherum – er det vanskelig å forutsi hvordan de vil se ut om 20+ år fra nå. Derfor er det en iboende risiko ved å ta stilling til noen av disse individuelt.»

Kanskje du kan plassere krypto sammen med dine «alternative investeringer», som foreslått i en rapport fra Fidelity Digital Assets i 2020. I tillegg til å gi tilgang slik at detaljhandels- og institusjonsmarkedene kan overlappe, kan det være alternative avkastningsdrivere som spiller inn for investeringer i krypto. «Vi tror at «fundamentals» i kontekst med digitale eiendeler refererer til informasjon, beregninger og modeller som gir innsikt i tilstanden og veksten til digitale eiendeler og nettverk», står det i rapporten. «Nære tilhengere av digitale eiendeler vet at ytelsen til digitale eiendeler ikke alltid har vært drevet av «fundamentals», på grunn av høyere nivåer av spekulativ og følelsesdrevet handelsaktivitet.

Kan du investere i følelser? Eller er det bare gambling? «Siden bitcoin ikke har noen underliggende kontantstrøm eller nytte som kan analyseres, er prisbevegelsene lignende en tilfeldig tur,» sier Seeman, «For den gjennomsnittlige bitcoin-handleren – som ikke er en «hval» med muligheter for å manipulere markedet ulovlig – er handelen ren gjetting eller gambling. Alle kriteriene for gambling er oppfylt hos bitcoin.»  

Trenger pensjonsporteføljen din Bitcoin?

Enten bitcoin eller gambling har verdi for deg eller ikke; hører de hjemme i pensjonsporteføljen din? For Kemp er det de manglende nøkkelpunktene som hindrer kryptoeiendeler i å gi mening i en pensjonsportefølje. «Eiendeler som ikke er tilbudsbegrensede og mangler en fundamental verdi, bør ha en likevektspris på null. Selv om dette kanskje ikke gjelder alle mynter, er det absolutt ikke et godt utgangspunkt å inkludere det i en portefølje som en pensjonist er avhengig av for å ha råd til levebrød.»

Så hvis du vurderer å kjøpe krypto bør du spør deg selv om du trenger det eller om du bare vil ha det. Og i tillegg hvor den skal plasseres. Jeg ser fortsatt verdien og elsker teknologien, og beholder litt krypto i ETFer på en vanlig handelsplattform, som om det var en lottokupong. Er jeg villig til å miste alt? Ja. Tror jeg at bitcoin vil bli så dyrt at vi en dag kommer til å kjøpe brus med satoshis? Nå det er kun å spekulere. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Andrew Willis  Amdrew Willis er en innholdsredaktør for Morningstar Canada

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer