Hvordan kan du spare til flere økonomiske mål?

Investorer som setter seg økonomiske mål har en tendens til å se de i en meget fjern fremtid. Pensjon er det mest markante eksempelet. Men på veien mot pensjonisttilværelsen skjer det også andre ting i folks liv. Noen av de kan også være mål, som gjerne er like viktige som pensjon, men med en kortere tidsramme.

Robert van den Oever 10.02.2022 | 15.01
Facebook Twitter LinkedIn

Balancing act

Det er flere hendelser i løpet av livet som innebærer et økonomisk mål: å kjøpe hus og spare til barnas utdannelse, for eksempel. Man har gjerne litt mindre mål også, som å kjøpe ny bil. En bil er en mindre utgift enn et hus, men for de fleste vil det være en utgift som går utover lommepengene.

Så hvordan kombinerer man alle disse ulike målene som varierer i både tidsskala og omfang? Faren kan være at pensjonssparingen din blir for lav dersom du fokuserer mest på de kortsiktige behovene dine. Når investeringsgrunnlaget ditt er lavt, vil også den sammensatte effekten av tid være lav. Da kan du ende opp med en pensjonsinntekt som ikke strekke til for å dekke behovene dine og den levestandarden som du ønsker deg senere i livet. 

Det går også andre vei: Når du fokuserer på pensjon og investerer for maksimal langsiktig avkastning, kan det bli mindre midler til de behovene som ligger nærmere i tid. Det kan for eksempel hende at du ikke kan kjøpe det huset du ønsker fordi økonomien din er så fokusert på at du skal spare til pensjon.

Nøkkelen er å definere hvor viktige de ulike målene er for deg og hvor mye ønsker å sette til side for dem, basert på inntektsnivået ditt nå og i fremtiden. Dette fører oss videre til 3 trinn:

1. Prioriter målene dine

Hvor viktige er målene for deg? Hvilket har førsteprioritet? Og i hvilken rekkefølge følger de andre målene? Lag en liste over målene og fordel sparepengene dine og investeringer med utgangspunkt på den rekkefølgen.

For familier kan ofte finansiering av barnas høyskoleutdanning være en førsteprioritet, ettersom det er et avgjørende skritt for deres fremtid. Andre mål må kanskje vike plass for det.

Folk i en annen situasjon har kanskje ikke noe problem med å finansiere utdanning i det hele tatt, og de kan derfor fokusere på andre mål. Alle må ta egne beslutninger basert på deres behov.

2. Ha oversikt over hva du kan spare

Hvor mye kan du sette av til sparing? Definer hvor stor prosentandel av inntekten du kan bruke til sparing og investering uten at det har en negativ påvirkning på det daglige forbruket. Denne mengden ekstra midler setter et realistisk perspektiv på hvilke mål som er oppnåelige og hvilke du kanskje må gi slipp på.

3. Finn ekstra inntektskilder

Vi gjør en tett oppfølging til spareposten og spør: har du andre inntektskilder som kan bidra til å nå dine mål innenfor tidsrammen du sikter mot?

Hvis du er tidlig i karrieren din kan du kanskje forvente lønnsøkninger eller bonuser i årene som kommer. Det betyr at ditt nåværende inntektsnivå ikke er representativt for din fremtidige inntektsevne. Forhåpentligvis kommer det mer, som vil føre til mer midler til sparing og investering. Jo mer sannsynlig andre fremtidige inntektskilder er, jo mer kan du ta hensyn til disse for å nå målene dine.

Dersom du nærmer deg pensjonisttilværelsen er det imidlertid lite sannsynlig med lønnsøkning, og andre inntekter fra annet arbeid forsvinner. Det snur inntektsposisjonen din nedover, og med det følger rom for sparing.  

Oppsummert

Bestem hvilke mål som er de viktigste for deg og dediker de investerbare pengene dine i rekkefølge etter betydning. Se hva du kan sette til side, gitt dine vanlige utgifter, og se om det er noe ekstra økonomisk rom i horisonten. Da får du kanskje oppnådd flere økonomiske mål enn du hadde håpet på.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer