Hvor mye gjeld er for mye gjeld?

Hvis dette skjer med deg, brems ned – og behold mer penger i lomma.

Andrew Willis 20.01.2022 | 10.14
Facebook Twitter LinkedIn

Wrong way sign

Vi tar på oss gjeld av mange ulike årsaker. Noen gjør det fordi man er ute av stand til å jobbe eller har blitt permittert, eller man har hatt utgifter som ikke er planlagte eller som kommer uventet, eller at inflasjon har ført til at vi bruker kredittkortet mer enn vi ønsker. Noen har kanskje bare bestemt seg for å dra nytte av lave renter ved å investere med lånte penger.

Dersom du har opparbeidet deg gjeld, uavhengig av situasjonen du er i, bør du håndtere den – og ikke minst ha en viss kontroll over når den blir for stor. Finansiell planlegging kan hjelpe deg med å se det store bildet – hva du skylder, hva du tjener og eier, og hva som bør endres – men du kan ta noen grep for å vurdere situasjonen og komme deg i riktig retning.

«Det er noen faktorer man bør se seriøst på når det kommer til gjeld,» sier Jackie Porter, Financial Planner hos Carte Wealth Management. «Nummer 1 er hvor mye forbruksgjeld du har. Tenk på forbruksgjeld som den summen det koster å finansiere forbruksvarer slik som klær, bil og andre eiendeler som faller i verdi. Vanligvis har den gjennomsnittlige personen en tosifret rentesats på forbruksgjelden ved bruk av kredittkort.»

Dårlig gjeld vs. god gjeld

«Forbruksgjeld fra lån man har tatt opp for å kunne kjøpe ting er sannsynligvis den verste typen gjeld man kan pådra seg,» sier Jason Heath, Financial Planner hos Objective Financial Partners, og føyer til at «kredittkort og gjeld med høy rente kan være skikkelig ødeleggende».

Hvis du har langvarig kredittkortgjeld, bør du sette som mål å nedbetale det så raskt som mulig. «Min filosofi er at ethvert beløp med kredittkortgjeld er for mye,» sier Porter. «Tosifrede finansieringsrenter betyr at det vil ta veldig lang tid å eie noe som bare vil synke i verdi. Denne strategien er en sikker tilnærmingsmåte for å redusere muligheten til å skape seg en nettoverdi.»

Langvarig kredittkortgjeld er et godt eksempel på det som ofte kalles «dårlig gjeld». Og selv om det brukes til å kjøpe noe bra, så er det fortsatt en av de dyreste måtene å gjøre dette kjøpet på, som ikke er bra. Hva med billigere gjeld? Vel, det kommer an på hva som finansieres. Og det fører oss videre til «god gjeld».

Hva er god gjeld?

«God gjeld er gjeld som går til investering som stiger i verdi. Folk har en tendens til å finansiere boliger basert på dette prinsippet,» sier Porter.

Når du vurderer din gode gjeld må du ha i bakhodet at det er faktorer som kan endre regnestykket for hvor mye gjeld du kan eller bør ta på deg. Kapitalvekst, inntektsstrømmer og til og med skatter kan utgjøre en forskjell.

Noen «gode gjelder» og investeringer som du trenger å låne penger til kan imidlertid ha avkastning som er vanskeligere å måle og forutse, slik som studier og utdanning. «Til syvende og sist kan selv en god gjeld være dårlig dersom du ikke har råd til å betjene gjelden eller dersom bruken av midlene ikke er god i det lange løp,» sier Heath.

Gjenkjenne faresignalene

For å oppsummere er ethvert beløp med dårlig gjeld for mye, og mengden god gjeld bør være håndterbar. Så hvordan vet du hva som er håndterbart?

God gjeld bør dimensjoneres etter dine behov og muligheter. Men hvordan dimensjonerer du et impulskjøp? «Den verste grunnen til å låne penger er for å finansiere ting du vil ha,» sier Porter, «Denne gjelden kan skape en ond sirkel som holder deg i gjeld i mange år fremover.» Det er på denne måten gjelden går fra å være god gjeld til å bli dårlig gjeld.

Start med å redusere byrden så mye som mulig på gjeld du har påtatt deg (eller som du planlegger å ta på deg), slik at du får et mer nøyaktig bilde over gjeldssituasjonen din. Renter er tross alt en stor del av regnestykket her.

«Hvis du har behov for å låne penger bør du lete etter den laveste renten du kan finne,» sier Porter, «Husk at det du skal finansiere med lån ikke er i ditt eie enda. Jo mer renter du betaler, jo lengre tid vil det ta før du faktisk eier det, og jo mer vil det koste deg. Med renter som er på tidenes laveste nivå, er det nå en fin tid for å konsolidere gjelden din til et lavrentelån. Det er også et godt tidspunkt for å se på en mulig refinansiering av boliglånet ditt.»  

Magiske tall

Når vi er inne på boliglån, så kan kanskje det gi deg noen ledetråder om hvor mye gjeld du kan håndtere. Kjøp av bolig er en omfattende investering og innebærer ofte andre som kan bistå med å granske din økonomiske situasjon på det tidspunktet. Det er ikke det vi anser som et «magisk tall», men det utgjør en veldig viktig faktor i utregningen av gjeldskapasiteten din; inntekten din.

Utregningen kan være nyttig både for eiere og leietakere. «Tips: du bør ta formelen deres i betraktning før du søker om lån selv,» sier Porter, «dette kan spare deg for mye følelsesmessig og økonomisk lidelse hvis du tenker fremover når det kommer til det å ta opp gjeld.»

Det er viktig å finne ut hvor mye gjeld du kan håndtere på et gitt tidspunkt, men disse forholdstallene er ikke perfekte. Du behøver en strategi for å få en skikkelig oversikt over hvor mye du faktisk kan håndtere.

Fremtiden, mål og renteøkninger

For å unngå ting som kan svekke fremtidige mål, slik som utgifter, foreslår Heath at du vurderer hva du ønsker å oppnå på kort og lang sikt. Det kan du enten gjøre på egenhånd eller med hjelp av en planlegger. Dette kan hjelpe deg med å identifisere elementer ved livsstilen din som du kan fange opp i beregningene dine – alt fra take-away til ferier og familieplaner.

Ved siden av din personlige situasjon, bør du holde et øye med omgivelsene. Rentene kan være i motvind eller medvind til finansieringen av målene dine. «Det er alltid en god ide å vurdere hvilken retning rentene går i,» sier Porter. «Sjansene for at rentene stiger er vanligvis veldig gode når økonomien går bra. Det betyr at det kan koste mer å finansiere godene som du kanskje ønsker å eie i fremtiden. På den annen side, hvis økonomien har fått en knekk, er sjansene for at rentene går ned og det blir billigere å finansiere godene også veldig gode.»

Det er vanskelig å forutsi hvilken retning rentene vil gå, men «rentene vil stige etter hvert og føre til at gjelden blir dyrere i fremtiden. Det er altså en risiko for alle som allerede er under press nå når rentene er relativt lave,» legger Heath til, «Jo mer gjeld du betaler ned når rentene er lave, jo mer kan du redusere hovedsummen som de fremtidige rentene vil bli beregnet ut ifra.»

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Andrew Willis  Amdrew Willis er en innholdsredaktør for Morningstar Canada

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer