Når bør du endre investeringsstrategien?

Det er ikke anbefalt å endre investeringsmetoden din ofte, men det er noen omstendigheter der en endring er berettiget.

Ian Tam, CFA 15.04.2021 | 14.29
Facebook Twitter LinkedIn

woman walking with carer

Når vi hører historier om folk som tjener penger på GameStop eller Bitcoin, er det en konstant og forståelig utfordring å ikke stille spørsmål ved vår egen investeringsstrategi. Det som en gang var en liten notis i investeringsseksjonen i en avis, har nå forvandlet seg til en konstant strøm av nyheter som stadig blir sendt til PC-skjermen vår.

Erfarne investorer vet likevel at det å holde seg tro mot investeringsstrategien ofte er den beste oppskriften på suksess, og for det meste bør investorer unngå å stadig endre investeringsmetoden sin. Dette er årsaken:

Morningstar’s Dr. Paul Kaplan og Dr. Maciej Kowara skrev en artikkel som skisserte antallet "kritiske måneder" som er innbakt i fondets historiske resultat. (Kritiske måneder er definert som måneder med et fonds resultater som, hvis de ikke eksisterte, ville ført til at fondet underpresterte den oppgitte referanseindeksen.) Deres funn var at investeringsavkastninger slettes ikke er en rett linje. I stedet for å oppnå en liten gevinst hver dag, kan fondets avkastninger ofte være mer «klumpete». Det ble identifisert at det på tvers av globale aktivt forvaltede fond i gjennomsnitt bare var 6 kritiske månedsavkastninger over en 15-årsperiode fra 2003 til 2018. Hvis du hele tiden endrer investeringsstrategi er det sannsynlig at fondene du velger også endres. Å bytte fond for ofte vil dermed øke sannsynligheten for at du går glipp av disse kritiske avkastningsmånedene.

Når bør du endre investeringsstrategien din?

Menneskelig kapital vs. finansiell kapital

Når du definerer investeringsstrategien din, er det ofte verdt å tenke på følgende to kapitalkilder. Den første er menneskelig kapital, som er din evne til å tjene penger over tid. Den andre er finansiell kapital, som omhandler hvor mye penger du har tilgjengelig for å investere i dag.

Unge investorer har en overflod av menneskelig kapital siden det er sannsynlig at en ung person har mange inntektsbringende år foran seg. Samtidig har unge investorer vanligvis svært lite finansiell kapital. I den andre enden av spekteret har pensjonister veldig lite menneskelig kapital, mens de i større grad har finansiell kapital. Når du velger en investeringsstrategi, har risikokapasiteten mye å gjøre med summen av menneskelig- og finansiell kapital. Jo mer kapital du har (menneskelig eller finansiell), jo større risiko har du råd til å ta.

Det er stadier i livet der balansen mellom menneskelig og finansiell kapital vil endre seg, og på dette tidspunktet kan du vurdere å gjennomgå investeringsstrategien din.

Her er noen slike livshendelser (Dette er ikke en fullstendig liste, og alt er kanskje ikke relevant for alle investorer):

Mistet jobben

Når du mister jobben reduseres din potensielle menneskelige kapital. Hvis dette er en permanent endring, reduseres også din evne til å motstå risiko. Derfor kan det være fornuftig å justere investeringsstrategien din til en mer konservativ tilnærming.

Nytt forsørgeransvar

Hvis du har fått et nytt forsørgeransvar, har du kanskje ikke den samme evnen til å tåle risiko. Igjen kan det muligens lønne seg å velge en mer konservativ investeringsstrategi.

Pengegave/arv

Hvis du mottar en pengegave eller arv fra et familiemedlem, øker din finansielle kapital. Denne kapitaløkningen kan muliggjøre en mer aggressiv investeringsstrategi, alt annet likt.

Pensjonstilværelse

Når du går av med pensjon, går du over fra å akkumulere kapital til å bruke kapital. Dette er en viktig begivenhet som absolutt krever en gjennomgang av investeringsmetoden din (sannsynligvis en endring til konservative inntektsproduserende investeringer for å finansiere pensjonskravene dine).

Generelt sett er det en dårlig anbefaling å endre investeringsmetode ofte. Selv om det er fristende å la nyheter og økonomiske prognoser styre investeringsbeslutningene dine, kan risikoevnen din være en bedre indikator på når du bør foreta strategiske endringer i investeringsmetoden din. Erfaringen forteller oss at stabilitet og tålmodighet er nøklene til å nå finansielle mål.

Denne artikkelen må ikke anses som økonomisk rådgivning. Det anbefales alltid å snakke med en profesjonell investeringsaktør eller finansrådgiver før du gjør endringer i din investeringsstrategi.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ian Tam, CFA  Iam Tam, CFA is Director of Investment Research at Morningstar Canada. 

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer