Rekordinnløsning i fond i Europa i mars

Investorer reagerte med relative skuldertrekk i februar 2020, men utbruddet av COVID-19 brakte med seg kaotiske tilstander i det europeiske fondsmarkedet i mars.

Valerio Baselli 22.04.2020 | 14.27 Ali Masarwah
Facebook Twitter LinkedIn

Illustrasjonsfoto

Morningstar estimerer at hele 246 milliarder euro (ca. 2.832 milliarder kroner) ble trukket ut av langsiktige fond i Europa i mars alene. Det er slående tall som setter selv tallene under finanskrisen i skyggen, eksempelvis forsvant 108 milliarder euro fra fondene i oktober 2008.

Obligasjonsfond mistet hele 140 milliarder euro (ca. 1.611 milliarder kroner). Det har aldri skjedd før. Forrige rekord var i oktober 2008, da investorer trakk ut 54 milliarder euro fra rentefond. Uttakene er et speilbilde av det som etter sigende har vært en endeløs jakt etter avkastningsmuligheter i etterkant av den globale finanskrisen. Jakten etter avkastning har trukket investorer inn i de mer risikofylte delene av globale rentemarkeder. De største uttakene kom fra globale fleksible obligasjoner, globale vekstmarkedsobligasjoner, og selskapsobligasjoner denominert i euro.

Aksjefond fikk salgsordrer verdt 56 milliarder euro (ca. 645 milliarder kroner), en ny rekord i forhold til forrige rekorden fra januar 2008 da investorer trakk ut 46 milliarder euro, begge tall fra europeiske fond. Globale (store blanding) fond tok den største støyten, etterfulgt av USA (store blanding) og vekstmarkedsfond.

Dersom vi tar et nærmere blikk på aksjefondenes intramåned timingsintervall ser vi at den største andelen av uttak skjedde i ukene som sluttet 13. og 20. mars, da aksjemarkedene møtte sine bunnpunkter. I den etterfølgende markedsoppgangen, kom det noe innskudd inn i aksjefondene, men ikke på langt nær noe som flytter nålen. Det tyder på at aksjeinvestorer realiserte og forble ute av markedet, i alle fall inntil videre.

Kombinasjonsfond fikk også flere salgsordrer enn kjøpsordre, og nettouttaket estimeres til 26 milliarder euro (ca. 299 milliarder kroner), noe som er langt over forrige rekord på 16 milliarder euro i mai 2009. Det samme gjelder for alternativefond (hedgefond m.m.), der investorer tok ut hele 23 milliarder euro (ca. 265 mrd. kroner), mot 12,7 milliarder euro i uttrekk i oktober 2008 fra disse fondene (som er underlagt europeisk regulering).

Pengemarkedsfond var heller ikke et investeringsprodukt som ble ønsket av investorer, disse fondene er vanligvis ønsket i perioder med uro, men denne gangen forsvant det 41 milliarder euro (ca. 472 mrd. kroner), noe som tyder på at investorer hedget veddemålene ved å flytte pengene over på bankkonto.

Råvarefond var den eneste gruppen med fond der investorer lot seg friste, takket være høy etterspørsel etter fond som leverer eksponering mot gull i ulike former. Totalt gikk det 2,5 milliarder euro inn i råvarefondene.

I tillegg til signifikante uttak fra fondene kommer også kursfallet i verdipapirene som fondene eier, noe som beløper seg til nesten 1000 milliarder euro (ca 11 510 milliarder kroner). Inklusivt pengemarkedsfond, falt kapitalen fra 10 836 per slutten av februar til 9 509 milliarder euro per slutten av mars. [Det betyr at fondene på kapitalvektet basis falt omtrent 9,6 prosent målt i euro, red. anm.]

Nettotegning i Europa mars 2020 covid-19

Klikk her for å lese hele rapporten.

Kilde til alle data: Morningstar Direct, klikk for å lære mer om systemet.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer