Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Innskudd i aksjefond kom tilbake, mens rentefond traff ny rekord

Det var en høy etterspørsel etter fond i juli hvor hele 47 milliarder euro i friske m midler ble tilført fondene, noe som er det høyeste siden januar i 2018. Obligasjonsfondene tiltrakk seg 43,8 milliarder euro, noe som er det høyeste siden Morningstar startet å samle inn disse datene i 2007.

Ali Masarwah 29.08.2019 | 15:02

Klikk her for å se hele kommentaren (engelsk pdf).

 

Nettotegning per aktivaklasse

 

Nettotegning per aktivaklasse

 

Største forvaltere

Største forvaltere

Klikk her for å se hele kommentaren (engelsk pdf).

Om forfatteren

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.