Få forståelsen av fondenes konkurransefordeler

Hva er forskjellen mellom de beste og de middelmådige fondene?

Russel Kinnel 12.08.2019 | 13.22
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Analyst Rating handler om nettopp konkurransefordelene til fondene. Hvis vi tror et fond har store nok konkurransefortrinn til å utkonkurrere sine konkurrenter, gir vi Morningstar Analyst Rating Bronze. Hvis fondet har nok fordeler til å utkonkurrere sin referanseindeks også, da gir vi Silver eller Gold rating.

Våre analytikere bruker en stor del av tiden på å vurdere om et fond har ulike konkurransefortrinn.

Noen konkurransefordeler varer evig og andre varierer over tid, derfor kreves det nøye oppfølging av fondene og være beredt til å endre oppfatningen. For å nå investeringsmålene dine er det mye enklere å investere i fond med konkurransefortrinn, da øker du sjansene for topp resultat (det å lage en god plan og holde seg til planen er også en stor del av det å lykkes med investeringene, men jeg fokuserer på fundsutvelgelse i denne artikkelen).

Kapitalforvaltingsbransjen styrer billioner av dollar, og selv med kostnadspress og -konkurranse, er dette en bransje med stor profitt for de mest suksessfulle forvaltningsselskapene. Det gjør at konkurransen voldsom og at fordelene kan forsvinne over tid. Verdipapirfond er riktignok bare en del av investeringsindustrien, det finnes også blant annet hedgefond og sell-side analyse som utfordrer til fondsindustriens konkurransefortrinn.

Sell-side analyse høres kanskje ikke ut som den største konkurrenten om du kjenner til de dårlige resultatene på kjøps- og salgsanbefalingene, samt at de er skjevfordelt i positiv retning. Uansett så er meglerne er veldig gode på å spore selskapsutviklingen og de nye produktene til selskapene. Derfor er det vanskelig for fondsforvaltere å avdekke informasjon som ikke allerede er priset inn i aksjene.

Et annet aspekt som gjør dette utfordrende: de fleste fond har smarte forvaltere med god universitetsbakgrunn. Mange av fondene har forvaltere med flere tiår med erfaring innenfor industrien. Disse egenskapene alene er ikke nok til å skape konkurransefordeler. En konkurransefordel krever høyt ferdighetsnivå, erfaring og en prosess som utnytter forvalterens og fondets styrker på en best mulig måte. Kultur er avgjørende for å tiltrekke seg de dyktigste menneskene og for å dra god nytte av dem. Mange Neutral-vurderte fond og forvaltningsselskaper tiltrekker seg smarte mennesker, men skifter ut forvalterne ofte. Høy omløpshastighet i et analyse- og forvaltningssystem gjør det mye vanskeligere for teamet å komme på samme side og produsere topp resultater. Avganger er investeringsfirmaers måte å signalisere til utsiden at alt ikke er som det skal i firmaet. På den andre siden kan sterke kulturer ha veldig lav utskiftningstakt fordi de kan være veldig selektive med hvem de ansetter og de har incentiver som gjør at forvaltere, analytikere og tradere ønsker blir der livet ut.

Kort oppsummert, kultur er en av de sterkeste og mest bærekraftige konkurransefordelene innen investeringsverden. Det er utrolig hardt å gjenoppbygge en sterk kultur i et selskap som ligger nede eller bygge en ny kultur fra starten av uansett hvor stort budsjett man har.

Forståelsen av disse fordelene vil hjelpe deg til å få mest ut av fondsinvesteringene og skape en nyttig vinkling for å bestemme om man skal holde andeler i et fond eller ikke. En del av dette er veldig enkelt. Lave kostnader er en stor fordel, og høye kostnader er en stor ulempe. Resten er mer utforende å vurdere, derfor fokuserer jeg mest på det her.

Ved siden a kostnader, kan fordeler være på firmanivå eller fondsnivå. Fondsnivået består av menneske- og prosesskomponentene.

Artikkelen er forkortet og fokuserer på de tidløse komponentene relevant for oss. Originalartikkelen innehold eksempler tatt fra det amerikanske markedet. Red.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Russel Kinnel  Russel Kinnel is Morningstar's director of mutual fund research. He is also the editor of Morningstar FundInvestor, a monthly newsletter dedicated to helping investors pick great mutual funds, build winning portfolios, and monitor their funds for greater gains. (Click here for a free issue). Mr. Kinnel would like to hear from readers, but no financial-planning questions, please. Follow Russel on Twitter: @russkinnel.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer