Suksesshonorar – bare en ekstrabelastning?

Et godt satt sammen suksesshonorar kan bidra til felles interesse mellom produsent og konsument. Men hvordan er resultatene til fondene med suksesshonorar?

Thomas Furuseth 27.06.2019 | 10.46
Facebook Twitter LinkedIn

Hva er suksesshonorar?

Et suksesshonorar er en kostnad påløper dersom en betingelse er oppfylt, en suksess. For de aller fleste fond belastes det årlig en kostnad som er fastsatt på forhånd. Uavhengig om forvalter gjør en ekstremt god jobb, en middels jobb eller en helt forferdelig jobb, du blir belastet med det samme andelen av markedsverdien av dine fondsandeler. Det er et visst insentiv til å få økt avkastning fordi forvaltningskapitalen vil da øke og inntektene blir større, men med en fastprismodell vil det være viktigere å enten beholde kapitalen eller søke å vokse kapitalen via nye innskudd.

For å gi insentiver til å skape god avkastning blir det hevdet at betingede kostnader skaper et ekstra insentiv til forvalter for å gi god avkastning. Det er nok riktig, men det kommer ikke uten visse utfordringer. For det første er slike kostnader vesentlig vanskeligere å vurdere, samtidig som betingelsene fort vekk kan bli urettferdige for investoren.

Hva bør man se etter dersom fondet har suksesshonorar?

Morningstars analytikeres syn på suksesshonorar er i all hovedsak på linje med Verdipapirfondenes Forening. Kort fortalt mer vi at fond med suksesshonorar bør oppfylle følgende minimumskriterier:

1. De løpende (faste) kostnadene bør være lavere for fond med suksesshonorar enn for de som ikke har suksesshonorar.

2. Fondets suksesshonorar bør kun utløses dersom fondet slår en relevant terskel (referanseindeks). Det betyr at et globalt aksjefond må ha en global aksjeindeks som referanseverdi. Suksesshonorar bør dermed kun utløses dersom avkastningen har vært høyere enn indeksen etter at de faste kostnadene har blitt fratrukket.

3. Det bør være en form for «clawback»-mekanisme, eksempelvis høyvannsmerke (ingen resultatbaserte kostnader utbetales før fondet tar igjen det tapte) eller symmetriske resultatbaserte honorarer (den faste komponenten reduseres ved mindreavkastning).

Hensikten med disse hovedprinsippene er at man skal unngå å betale ekstra for aksjemarkedets avkastning, eller at man skal betale suksesshonorar to ganger for å få lov til å få være med på en berg- og dalbane avkastningsmessig. Dersom det faste honoraret er høyt har man allerede betalt for aktiv forvaltning, og det gir ingen mening at forvalter skal få enda mer for å levere det man har betalt for.

Suksess med suksesshonorar?

I databasen til Morningstar har vi i underkant av 9 400 fondsklasser i Europa med suksesshonorar som også har fått en Morningstar Rating. Hvis vi benytter Morningstar Rating for å sammenligne de historiske resultatene målt mot konkurrenter i samme gruppe, hvordan ser det ut?

Resultatene til fond med suksesshonorar

Dessverre ser det ut som om suksessen (og litt til) går rett i lommen på forvalterne. Overordnet gjør fond med suksesshonorar det dårligere enn forventet (sort boks) målt mot fond som ikke har suksesshonorar. Det kan være flere årsaker til det, tallene her sier ikke noe om årsaken til mindreavkastningen, men de mistenkte kildene er som vanlig:

1. Dårlig skrudd sammen avgifter gir høyere kostnader uten høyere merverdi.

2. Insentiv til å øke risikoen gir også mulighet for større tap.

Hvis jeg skal sette mine penger på et av disse punktene, så er det nummer 1 som er avgjørende. Avgiftene kommer bare i tillegg til alle andre kostnader, og dermed blir avkastningen etter kostnader lavere og fondene får dårligere Morningstar Rating enn forventet.

Derfor er det viktig med en vurdering om suksesshonorarene er rettferdige på forhånd. Det siste du ønsker er en struktur som gir forvalterne stor lommebok i gode tider og deg all risikoen i dårlige tider.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer