Suksesshonorar – bare en ekstrabelastning?

Et godt satt sammen suksesshonorar kan bidra til felles interesse mellom produsent og konsument. Men hvordan er resultatene til fondene med suksesshonorar?

Thomas Furuseth 27.06.2019 | 10:46

Hva er suksesshonorar?

Et suksesshonorar er en kostnad påløper dersom en betingelse er oppfylt, en suksess. For de aller fleste fond belastes det årlig en kostnad som er fastsatt på forhånd. Uavhengig om forvalter gjør en ekstremt god jobb, en middels jobb eller en helt forferdelig jobb, du blir belastet med det samme andelen av markedsverdien av dine fondsandeler. Det er et visst insentiv til å få økt avkastning fordi forvaltningskapitalen vil da øke og inntektene blir større, men med en fastprismodell vil det være viktigere å enten beholde kapitalen eller søke å vokse kapitalen via nye innskudd.

For å gi insentiver til å skape god avkastning blir det hevdet at betingede kostnader skaper et ekstra insentiv til forvalter for å gi god avkastning. Det er nok riktig, men det kommer ikke uten visse utfordringer. For det første er slike kostnader vesentlig vanskeligere å vurdere, samtidig som betingelsene fort vekk kan bli urettferdige for investoren.

Hva bør man se etter dersom fondet har suksesshonorar?

Morningstars analytikeres syn på suksesshonorar er i all hovedsak på linje med Verdipapirfondenes Forening. Kort fortalt mer vi at fond med suksesshonorar bør oppfylle følgende minimumskriterier:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies