Når likviditeten blir en utfordring

En britisk stjerneforvalter har havnet i problemer i år, mens en sveitsisk havnet i problemer i fjor. Hvorfor?

Thomas Furuseth 19.06.2019 | 10:51

Hva er likviditet?

Likviditet handler om evnen til å gjennomføre transaksjoner. Dersom det er mange som kjøper og selger et verdipapir, er det enklere å få gjennomført egne transaksjoner uten at det påvirker kursen vesentlig. Hvis volumet av transaksjoner er svakt, vil det kunne medføre at den neste som ønsker å gjennomføre transaksjoner, vil kunne påvirke kursene i den ene eller andre retningen.

Verdipapirer med svakt volum som handles over børs, kan bli gjenstand for manipulasjon også. Dersom en aktør er avhengig av en gitt kurs på en gitt dato, kan man enten selge eller kjøpe et stort relativt volum denne dagen. Det er derfor Oslo Børs og Finanstilsynet har kontrolloppgaver og rutiner for å kunne avdekke slik manipulasjon og sørge for lov og orden.

Oslo Børs og Finanstilsynet har derimot ikke noe makt i forhold til å sørge for at alle verdipapirene har tilstrekkelig transaksjonsvolum eller at det er mulig å gjennomføre transaksjoner. For det er man avhengig av en villig kjøper og en villig selger.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea 1 - Stable Return BP NOK175,36 NOK-1,13
ODIN Norge C3 307,07 NOK0,27

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies