Topp 10 fond hittil i 2019

Dette er de fondene som vi klikket oftest innom på Morningstar.no.

Thomas Furuseth 23.05.2019 | 15.34
Facebook Twitter LinkedIn

Listen går fra mest klikket og nedover til og med 10. plass.

DNB Teknologi

DNB Teknologi har hatt en tyngre periode hittil i år etter et veldig godt år i 2018. De første fire månedene ble fondet slått av 70 % av konkurrende fond i kategorien, men det er fortsatt mye igjen av 2019 før vi konkluderer året. Forvalterne må også få mulighet til å ha perioder med svak avkastning, ingen klarer å alltid være i toppen. Fondet har 5 stjernes status og det har Silver Morningstar Quantitative Rating. Sistnevnte er en maskinlæringsprosess som forsøker å emulere Morningstars analytikere. Fondet har vært fylt opp med kjente teknologiselskaper slik som Alphabet (Google), Microsoft, Oracle og flere til. Fondet har nesten 23 milliarder kroner under forvaltning.

DNB Global Indeks

Fondet DNB Global Indeks har nå nesten 25 milliarder kroner under forvaltning og det er et attraktivt valg som del av grunnstammen i porteføljen. I tillegg kan vi benytte fondet som en referanse for å se hvordan aktive forvaltere gjør det i forhold til et investerbart billig alternativ. Fondet har nylig kuttet avgiftene til 0,20 % per år og forrige løpende kostnad endte på 0,21 %. Fondet har 4 stjerner, noe som viser at aktive forvaltere absolutt har noe å strekke seg etter for å utkonkurrere dette og andre indeksfond.

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak har 5 milliarder kroner under forvaltning, samtidig har fondet en vesentlig mindre dam å fiske i enn DNB Teknologi som lå øverst på denne listen. Det spørs om fondet kunne hatt de samme frihetsgradene dersom det hadde hatt 23 milliarder under forvaltning. På tross av høye 2 % løpende kostnader, så har forvalterne klart å skape meravkastning i forhold til indeksfond i denne kategorien. Fondet har nå 5 stjerner Morningstar Rating. Maskinanalytikeren vår liker imidlertid ikke de høye kostnadene, så fondet har bare Neutral kvantitativ rating.

Fondet har en vekstbias i porteføljen, med selskaper som NEL på topp per 30.4.2019. Selv om fondet har litt høyere P/E, P/B og P/S, har det lavere pris i forhold til kontantstrøm og utbytteandel enn konkurrentene.

DNB Health Care

DNB Health Care er et annet spesialistfond fra DNB som har gjort det godt. Dette fondet ligger derimot noe i skyggen av DNB Teknologi med sine 2,9 milliarder kroner under forvaltning. Det ligger også i skyggen avkastningsmessig siden fondet siste 10 år ha en avkastning betydelig nærmere indeksen Morningstar benytter i kategorien. Men den indeksen er det faktisk få fond som har klart å holde følge med, så fondet har for tiden 4 stjerner Morningstar Rating. I tillegg har avkastningen i denne sektoren vært svært høy sett med absolutte øyne, slik at det bidrar nok til at investorene holder øynene oppe.

DNB Miljøinvest

Fondet har fosset frem 21 % de første 4 månedene før mai satte en stopper for oppgangen. Avkastningen 1 måned per 21.5. var -8,93 %. Store svingninger kan gjøre investorer nervøse, spesielt på nedsiden. Gjennomsnittlig avkastning har vært ganske mager i kategorien de siste 10 årene, med omtrent 3,3 prosent, men dette fondet har oppnådd 6,6 %. Fondet har vesentlig bedre avkastning enn andre fond i denne perioden, selv om vi nå måler fra bunnen av 2009. Fondet hadde et tapt 10-år fra slutten av 2007 til omtrent midten av 2017 hvor avkastningen endte rundt null. Fondet har 4 stjerner Morningstar Rating og Silver Morningstar Quantitative Rating.

Storebrand Global Multifactor A

Multifaktor-fondet fra Storebrand er priset midt mellom aktiv og passiv. Fondet har vokst seg til å bli 22,4 milliarder kroner stort og er dermed en signifikant aktør i Norge, sammen med de andre nevnte i denne artikkelen. Fondet har 5 stjerner Morningstar Rating, men er inne i en litt svak periode i forhold til kategoriens indeks MSCI ACWI, som er en verdensindeks som inkluderer vekstmarkedene. Fondet har Gold Morningstar Quantitative Rating, så Morningstars maskin liker Storebrands maskin veldig godt. Selv om kategoriens indeks har vært vanskelig å slå, så har fondet gjort det godt relativt til andre fond i samme kategori både i 2018 og de første 4 månedene av 2019. Fondet står i kategorien «Global, fleksibel kapitalisering» fordi fondet har gjennomsnittlig Morningstar StyleBox på middels.

KLP AksjeVerden Indeks

Fondet er et indeksfond som investerer i to andre indeksfond fra KLP, et globalt indeksfond eksklusiv vekstmarkedene og et for vekstmarkedene. For investorer spiller ikke denne nyansen rundt fond av fond en rolle, det viktigste er å fokusere på totalkostnaden i fond av fond, som i dette tilfellet er 0,3 % per år. Fondet er dermed noe dyrere enn DNB Global Indeks, samtidig som det inneholder en liten porsjon (ca. 11 %) vekstmarkeder.

Delphi Nordic

Fondet fra tidlig 90-tallet fikk ny forvalter fra Delphi-teamet i 2017. Dessverre har avkastningen dabbet av under ny ledelse. Både 2017, 2018 og de første 4 månedene i 2019 er klart bak konkurrentene og indeksen. Dermed er Morningstar Rating målt utelukkende over 3 år, nede i 2 stjerner, mens 5 og 10 år er fortsatt 5 stjerner. Overall Rating blir dermed 4 siden det er høy vekting mot 5 og 10 år.

Det er naturlig å holde et ekstra årvåkent blikk på fondet når forvalteren har blitt byttet. Derimot må man også forsøke å finne ut om den svake avkastningen under ny forvalter er noe som er blitt arvet, eller om det er grepene som er tatt siden overtakelsen er hovedårsak til svakere avkastning. Sistnevnte er nok mer bekymringsverdig enn førstnevnte, samtidig som man må gi forvalterne rom til å arbeide, må man på et eller annet tidspunkt holde ny forvalter ansvarlig for avkastningen. Men, siden både Delphi Global A, Delphi Europa A og til dels Delphi Norge A har slitt med avkastningen, så kan det være en indikasjon på at prosessen Delphi følger har hatt en litt vanskelig periode. Slike vanskelige perioder kan vare ukomfortabelt lenge.

DNB Norge Indeks

DNB Norge Indeks har for tiden 2 stjerner Morningstar Rating, noe som er bedre enn den ene stjernen til DNB Norge. Dette fondet har vi skrevet mye om, eksempelvis her. I Norge-kategorien har indeksfondene hatt det vanskeligere enn i mange andre kategorier. I tillegg har småselskapsfondene gjort det svakt, her eksemplifisert ved DNB SMB. Det er en litt spesiell kombinasjon. Med andre ord, det er en stor gruppe fond som har klart å navigere dette farvannet vesentlig bedre enn rene indeksfond (som har bias mot de største selskapene) og de minste selskapene på Oslo Børs.

KLP AksjeGlobal Indeks V

Vi avslutter med enda et indeksfond, denne gangen fra KLP. Dette fondet er en ikke-valutasikret variant som har omtrent samme kostnader som DNB Global Indeks, men lavere forvaltningskapital. Riktignok har morskipet nesten 50 milliarder under forvaltning, noe som er vesentlig høyere enn DNB Global Indeks. Alle disse indeksfondene er gode alternativer i en portefølje, valget med dem blir smak, behag og hva man enklest kan få tak i.

Note: Morningstar Quantitative Rating er kun tilgjengelig for enkelte kunder av Morningstar. Les mer om Morningstar Direct her.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Gambak C (NOK)62 856,98 NOK0,80Rating
Delphi Europe A  
Delphi Global A7 529,44 NOK1,08Rating
Delphi Nordic A52 544,30 NOK0,47Rating
Delphi Norge A33 896,70 NOK-0,45Rating
DNB Global Indeks A677,43 NOK0,46Rating
DNB Health Care A602,89 NOK0,92Rating
DNB Miljøinvest A1 617,99 NOK-0,39Rating
DNB Norge Indeks A391,51 NOK-0,57Rating
DNB Teknologi A4 529,83 NOK0,32Rating
KLP AksjeGlobal Indeks P3 078,29 NOK0,36Rating
KLP AksjeVerden Indeks P6 405,97 NOK0,33Rating
Storebrand Global Multifactor A4 670,74 NOK0,27Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer