DNB tapte ankesaken mot Forbrukerrådet i Lagmannsretten

Hva betyr dette for verdipapirfondsbransjen og fondskundene fremover?

Thomas Furuseth 10.05.2019 | 13:05
Facebook Twitter LinkedIn

Borgarting Lagmannsrett dømmer DNB til å betale tilbake 0,8 prosent av forvaltningskapitalen, i tillegg tilkommer tapt avkastning på de ekstrakostnadene som DNB, ifølge rettens argumentasjon, urettmessig hadde hentet fra fondets kapital. Sammenlagt beløper det seg til omtrent 345 millioner kroner, ifølge Forbrukerrådet og DN. I tillegg kommer saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, og DNB vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Den avgjørelsen må komme innen en måned. Spesielt interesserte kan lese hele dommen hos Forbrukerrådet.

Aktivitetskrav

Det sentrale premisset i saken er om DNB i fondet DNB Norge hadde levert produktet de lovet i forhold til prisen kundene betalte. Finanstilsynet mente nei, Forbrukerrådet mente nei, Tingretten mente ja og Lagmannsretten mente nei.

Det er vanskelig å se for seg hva retten mener er akseptabelt aktivitetsnivå. De konkluderer derimot at tracking error (et mål på hvor store svingninger det er i avkastningsforskjellen mellom en referanseindeks og fondet) og aktiv andel (engelsk Active Share, et mål på hvor stor andel av fondets portefølje avviker fra referanseindeksen innehav) er de mest egnede måltallene for å måle aktivitetsnivå.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Norge D10 221,92 NOK0,57Rating
DNB Norge R141,55 NOK0,57

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern