Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Historiske representative kostnader

På grunn av kontinuerlige endringer, nye definisjoner og rapporteringsrutiner, har Morningstar utarbeidet et eget kostnadsmål.

Thomas Furuseth 29.03.2019 | 15:39

Et kort tilbakeblikk

Før hadde vi et regime hvor det ble opplyst «forvaltningskostnader» i Norge og Norden. I tillegg hadde noen forvaltere suksesshonorar. Det var også sporadisk rapportering av fondets ‘totalkostnader’. Hvis man går inn i årsrapporten til fondet vil man kunne finne hvor mye som var betalt i fjor, samt forvaltningskapitalen i fondet ved inngangen til året og ved utgangen og dermed gjennomføre en implisitt kostnad i prosent av kapitalen.

Morningstar forsøkte etter beste evne å samle inn årsrapporttall for eksakte kostnader. Selv om fond kan ha faste kostnader, vil det være avrundinger som gjør at det ikke blir eksakt 1,40 % som forvalterne rapporterer som «forvaltningskostnad». I tillegg er det slik at visse europeiske markeder har en hel smørbrødliste over hva fondet må dekke, og «forvalterkostnader» er bare en del av kostnaden. Totalkostnadene trengte ikke å være mye større, det var bare det at de splittet opp kostnadene i de ulike komponentene. Totalkostnadene kunne, derimot, bli rapportert til oss med eller uten suksesshonorar, med eller uten underliggende kostnader i underfond også videre. Det har bidratt til at totalkostnader som har blitt rapportert og samlet inn ikke enkelt kan sammenlignes direkte mot hverandre, mellom de ulike fondene.

Derfor kom EUs regulerende myndigheter inn på banen, og krevde standardisering. ‘Ongoing Charges’ ble født i 2010. Det kom en smørbrødliste, i klassisk EU-stil, over hva som skulle inkluderes og ikke inkluderes i ‘Løpende kostnader’, men for alle praktiske formål var tallet likt som det som vi brukte på forvaltningskostnader her i Norge. Den største svakheten med tallet var at suksesshonorarer skulle holdes utenfor, det samme skulle transaksjonsdrevne kostnader (noe som uansett ikke var med). Dette kostnadstallet skulle rapporteres gjennom nøkkelinformasjonsdokumentet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.