Hvordan finne mellomtingen mellom utstøtte og overbelastede aksjefond?

To studier fra Morningstars analytikerteam viser utfordringer for to grupperinger av fond, de utstøtte og de som ikke kan eller bør ta imot mer penger.

Thomas Furuseth 18.03.2019 | 15:25
Facebook Twitter LinkedIn

De utstøtte fondene

Morningstars Jonathan Miller bruker begrepet «Orphan Funds» noe som direkte oversettes til foreldreløse fond. På norsk syns jeg personlig at utstøtte fond rimer bedre med hva det er, nemlig fond som «ingen» eier, og dermed har lite kapital. Jonathan estimerer at omtrent 50 % av de fondene som har 5 årshistorikk, ca. 8 000 fond, har kapital under 100 millioner euro. Av disse har 3 700 fond hatt mindre enn 10 millioner euro i innskudd eller uttak hvert kalenderår siste 5 årene. Det er disse 3 700 fondene som Jonathan kaller utstøtte.

Jeg vil nok være enda sterkere i min vurdering, man skal ha veldig gode grunner til å velge et fond som har mindre enn 1 milliard kroner i forvaltningskapital fra et diversifisert forvaltningsselskap. Årsakene er mange, men lite kapital gjør at forvalterne ikke klarer å få tilstrekkelig skala, noe som gjør at fondene blir dyrere enn nødvendig. Hvis fondene har god avkastning og tiltrekker seg kapital, så kan det være verdt å følge med på fondet, men inntil man får tilstrekkelig skala, følg med fondet fra sidelinjen.

Når man ser på de minste fondene i Europa, er gjengangerne dårlig avkastning, høye kostnader og høy risiko for at fondene forsvinner.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies