Kursutviklingen i norske oljeselskaper

Etter en lengre periode med rekordresultater har oljeprisen falt noe tilbake, vi ser på hvilken effekt dette har hatt på norske energiselskaper og aksjefond

Johannes Haraldsen 13.04.2023 | 15.03
Facebook Twitter LinkedIn

Oil bomb

2022 var et knallsterkt år for olje og gassektoren. BP, Shell, Total og norske selskaper som Equinor og AkerBP leverte rekordresultater som et resultat av høye oljepriserdrevet av bortfallet til russisk olje og gass, samt en gjenåpning av europeiske økonomier etter omfattende nedstengninger. 

Bildet for 2023 viser en annen trend for oljeselskapene. På ett år har oljeprisen falt fra toppnivået på 120 dollar og er nå nede på snaue 85 dollar fatet. Dette er en kraftig svekkelse på kort tid. 

Et oversiktsbilde over norske oljeselskaper 

Som et resultat av svekkelsen i oljeprisen er det kanskje ikke så rart at oljeselskapene notert på Oslo Børs også har opplevd et kraftig fall i aksjekursen. Aksjene til

Equinor var priset til drøye 320 NOK for et år siden og handles nå ved Oslo Børs til underkant av 310 NOK per aksje. Morningstars Virkelig Verdi estimater(Fair Value) har et prismål for Equinor-aksjen på 345 NOK. Dette er godt under toppunktet på 406 NOK til aksjen i slutten av august 2022.

For Aker BP sin del så nådde aksjekursen en topp i begynnelsen av juni i fjor hvor aksjen ble handlet til 413 NOK. 10 måneder senere har kursen rast til i underkant av 270 NOK. Så sent som i slutten av november befant aksjen seg på nivåer rundt 340 NOK per aksje, noe som viser hvor markant endringen i oljeprisen har vært siden den gang. 

Hva hvis vi heller ser bort fra oljeprodusentene og flytter blikket over på leverandørindustrien, det vil si selskapene som bidrar med geologisk spisskompetanse, ingeniørtjenester, boring, utleie av rigger osv? 

I dette segmentet finner vi kjente navn som Borr Drilling og Subsea 7.

Borr Drilling opererer en flåte av moderne oppjekkbare rigger. Selskaper slet en periode med gjeldsutfordringer, men har virkelig sett aksjekursen skyte i værs det siste året. For et år siden ble aksjen handlet til like under 35 NOK per aksje, og aksjen handles nå på nivåer rundt 80 NOK per aksje som er mer enn dobling siden i fjor.  

Subsea 7 på sin side har også opplevd en kraftig vekst. Aksjen kostet drøye 80 NOK tilbake i april 2022, mens den denne uken handles på nivåer i overkant av 120 NOK per aksje. Aksjen har riktignok falt noe tilbake den siste måneden, men oppgangen indikerer at markedet har bedret seg for leverandørbedriftene og at de er mindre sensitive for prisendringer i oljemarkedet, sammenlignet med de rendyrkede olje og gass-selskapene. 

Fond med vesentlig eksponering mot energisektoren 

La oss se nærmere på et utvalg av norske aksjefond som har en høy eksponering og vekting mot energitunge aksjer. Ett av disse fondene er det Bronse-ratede fondet Alfred Berg Indeks I hvor porteføljen lener seg kraftig på energiaksjer. Hele 31,6% av fondets investerte kapital er investert i denne sektoren – fordelt på primært tre aksjer. Equinor ASA (20,3%), Aker BP ASA (5,1%) og Yara (4,7%). 

Et annet høyt rangert fond, DNB SMB A med en Morningstar Rating på 5 stjerner ligger også godt over kategorigjennomsnittet for aksjefond med eksponering mot Oslo Børs. Her utgjør Borr Drilling største aksjepost med 5,8% av fondets midler. Etterfulgt av det seismikkselskapet PGS (3,77%) og de to boreselskapene Shelf Drilling (2,83%) og Dolphin Drilling AS (1,78%). Til sammen utgjør energiaksjer 26,76% av fondets samlede portefølje. 

Fondet som kanskje utpeker seg mest i denne sammenhengen er DNB Norge Selektiv C som har en eksponering mot energiaksjer på hele 42,7%. Dette er langt over kategorigjennomsnittet på 23,14%, og indikerer at forvalter har tro på at sektoren vil gjøre det bedre enn snitt i tiden fremover. Fondet har forøvrig Morningstar Rating på 4 stjerner, og Morningstar Analyst Rating GoldStørste aksjepost er Equinor som utgjør nesten 17 av investert kapital. På fjerdeplassen over største investeringer finner vi Aker BP som utgjør 5,9% av aksjeporteføljen, samt tidligere nevnte Borr Drilling (2,13%) og Subsea 7 (1,93%). 

Ettersom hovedindeksen på Oslo Børs har en stor andel oljeselskaper så er det kanskje ikke så rart at vektingen til mange norske aksjefond gjenspeiler dette. Samtidig så kan dette gjøre fondene sårbare for svingninger i oljeprisen noe som kan påvirke avkastningen i fondene på kort sikt. For investorer så betyr dette at det gjerne er lurt å sette seg inn i hvilke selskaper som faktisk inngår i porteføljen til flere av de store, norske aksjefondene. En diversifisert investeringsportefølje bør derfor inneholde fond utover kun fond som investerer på det norske markedet. Et globalt aksjefond vil eksempelvis i tillegg øke diversifiseringen, og redusere risikoen i din investeringsportefølje mot svigninger i oljeprisen.  

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer