Lærdom og sammendrag fra 2018

Ikke alle ideer er gode, og noen ganger er det enkleste det beste. Les et kort sammendrag fra 2018.

Thomas Furuseth 20.12.2018 | 15.21
Facebook Twitter LinkedIn

VIX versus XIV

Et fond som stiger sikkert i 7 år og deretter faller skarpt mot null på en dag, er det noe du ønsker deg? Vel, i følge John Rekenthaler kunne man ved å rebalansere jevnlig faktisk få gode resultater på tross av den påfølgende ukontrollerte utblåsningen. Poenget er å ta begrenset risiko, rebalansere jevnlig slik at urokråka i porteføljen ikke får vokst seg for stor. Under ser du 90/10 portefølje med henholdsvis S&P 500 og XIV siden opprettelsen av sistnevnte.

XIV i en portefølje med S&P500

Kilde: Morningstar

Utfordringen med slike produkter hvor man selger forsikring, er at man ikke vet når utblåsningen kommer. Derfor bør man, dersom man i det hele tatt skal ta i slike produkter med ildtang, ha dette i en svært begrenset del av porteføljen, og man må hele veien rebalansere for å realisere gevinst. I grafikken har man rebalansert årlig i november (altså årlig). Det er flere eksempler på slike ‘selge forsikring’ produkter som ser bra ut i en årrekke, for deretter å ha en ukontrollert utblåsning. Terra-skandalen under finanskrisen kunne se slik ut, diverse CDO’er som også kom ut og blåste ut ukontrollert et annet eksempel.  En slik strategi er kun for de som er profesjonelle og forstår at det kommer en ukontrollert utblåsning på et eller annet tidspunkt.

Fork IT – digital valuta

Digital valuta utstedt av sentralbankene kommer nok før eller senere. Uavhengige valutaløsninger slik som Bitcoin har hatt en spinnvill ferd, samtidig har det kommet utallige ICO’er (Initial Coin Offering), det forkes (splittes) valuta og vips har man to. Foreløpig har nytteverdien vært heller tvilsom i markeder med fungerende pengemarkeder, og ressursbruken forkastelig (etter mitt syn). Samtidig så kan desentraliserte nettverk ha en fremtid for en rekke oppgaver, men som alltid er det vanskelig på forhånd å vite nøyaktig hvilke selskaper som kommer ut som vinneren i den andre enden. Eller om teknologien som ligger til grunn blir brukt på samme måte som en rekke andre teknologier i dag.

Mest spektakulære forvalterfall i 2018

GAM suspenderte forvalteren av ‘Unconstrained Bond Fund’ 1. august 2018 på grunn av interne undersøkelser rundt irregularitet. Det medførte en vegg av salgsordrer som igjen medførte at GAM måtte stenge fondet for ytterligere uttak 10. august hvor de også opplyste at fondene ville bli avviklet. Ved utgangen av juni 2018 hadde GAM totalt 11 milliarder CHF i denne strategien (ca. 90,5 mrd. kroner), og mellom 89 % - 92 % av kapitalen i Luxembourg og Irsk-domisilvariantene utbetalt til andelseierne per 28.11.2018, mens Cayman og Australske feedere hittil har fått igjen mellom 66 % og 72 %.

For å sitere Warren Buffett: «It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.”

I visse aktiva bør man vite at likviditeten er svak, og dette gjelder spesielt i rentefond, i aksjer i småselskaper, diverse vekstmarkeder (men ikke alle). I verste fall kan man få en ‘run’ mot fondet slik som i dette tilfellet hvor det står om bare dager med massive salgsordrer før forvaltningsselskapet må sette ned foten og gjennomføre en ordnet avvikling. Man vil ikke være sistemann ut av døren.

Valuta – make or break

Den amerikanske dollaren har vært sterk, og for enkelte valuta har det vært et svært vanskelig år. For visse land er det også stor forskjell mellom offisiell valutakurs og svartebørskursen man kan få. Men altså, 18 valuta har falt mer enn 10 % eller mer i forhold til USD, og fire har falt mer enn 20 %. Det hjelper lite at et selskap du eier er solid, dersom landet man er i står i flammer og hastigheten til hvor fort valuta kan ramle har virkelig vært tydelig i år. Noen kan tolke det som at man bør sikre valuta, og det kan være riktig i noen tilfeller, mens kanskje ikke i alle. Den norske kronen har også svekket seg mot til dels ganske kraftig mot USD, noe som trekker opp avkastning i utenlandske verdipapirer målt i norske kroner, alt annet likt og dersom valuta forblir usikret.

Noen ganger er det virkelig få steder å gjemme seg

Med mindre man bor i Norge og har bare eksponering mot norske aktiva, slik vi skal se på litt senere, har det vært få steder å gjemme seg i 2018. Først et overgripende bilde over tilstanden i europeiske fond, hvor jeg eksporterte gjennomsnittlig avkastning for hver kategori og aggregerte derifra til aktivaklassenivå (husk gjerne at norsk valuta har vært svak).

Avkastning aktivaklasser Europeiske fond 11 måneder 2018

Hvis vi i stedet fokuserer på gjennomsnittet for de viktigste kategoriene for nordmenns sparepenger, får vi dette overblikket. Jeg tok også med noen av aksjekategorier for å vise interessante forhold.

Norske Kategoriers Avkastning 11 måneder 2018

Siden norsk High Yield har gått så godt, kan det være verdt å minne om at det går ikke like godt ellers i verden:

Avkastning i High Yield 11 måneder 2018

Dette viser at høyrente i Norge og USA er de områdene som har gjort det godt blant høyrentefondene de 11 første månedene i 2018.

Årets nyhet fra Morningstar

Morningstar lanserte blant annet en maskinlæringsprosess for å emulere fondsanalytikere i det europeiske markedet. Men den mest synlige nyheten er nok lanseringen av karbontall for alle fond og porteføljer hvor det er nok data. Dette blir basert på innovative analyser gjort av Morningstars partner Sustainalytics, hvor man forsøker å måle den finansielle karbonrisikoen for selskapet gitt at man når målsetningen i Parisavtalen. Det er en lang rekke tall som finnes på baksiden, blant annet ‘stranded assets’ risiko, karbonutslipp, men også positive bidragsytere slik som ‘involvering i fornybar produksjon’ og ‘karbonløsninger’.

Årets mest populære nystartede personkundefond

DNB Norden Indeks A ble startet 12.4.2018 og har ved siste telling over en milliard i forvaltningskapital.

Årets mest kjøpte fond

DNB Global Indeks ble tilført ca. 5,5 mrd. kroner de første 11 månedene i 2018.

Årets mest solgte fond

I Skagen Kon-Tiki har investorer trukket et estimert beløpet på 6,3 milliarder kroner ut av fondet i løpet av de første 11 månedene av 2018. Det er dobbelt så mye som neste på listen, Skagen Global hvor Morningstar estimerer omtrent 3 milliarder i uttrekk.

Fondet med høyest avkastning

Holberg Triton A steg med 13,3 % frem til 19.12.2018.

Fondet med svakest avkastning

DNB Navigator falt med 23,4 % frem til 19.12.2018.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Global Indeks A711,08 NOK0,89Rating
DNB Norden Indeks A230,90 NOK1,72Rating
SKAGEN Global A3 814,52 NOK0,72Rating
SKAGEN Kon-Tiki A1 262,38 NOK0,63Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer