Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hedging og sikring

Fastrentekontrakter, valutasikring og andre «hedge» har alltid noe til felles. Man vet ikke på forhånd om man kommer til å tjene eller tape penger på sikringen.

Thomas Furuseth 10.12.2018 | 8:53

Grunnleggende om hedging

Anta at du har eksponering mot noe, eksempelvis at man trenger drivstoff for å få et fly til å lette. Da har man flere valg, man kan la prisen på drivstoffet gå sin gang og betale det drivstoff koster da man trenger det. Hvis man er redd for prisoppgang, kan man kjøpe nå for å ha på lager, men dette er dyrt og krever store tanker og representerer en utgift i dag. Alternativt kan man helt eller delvis kjøpe finansielle kontrakter for drivstoffet for en kommende periode. Man kan ikke sikre seg for alt forbruk i fremtiden, da kan kontraktene bli så store at svingninger underveis kan knekke de mest robuste selskapene (se Barings Bank og Rouge Trader, Metallgesellshaft i Tyskland og resten av listen her (lenke til Wikipedia). Det man da i stedet gjør er å kjøpe inn kontrakter for estimert drivstofforbruk i en periode, så ruller man disse kontraktene fremover. Avhengig av utviklingen i spotprisene og derivatene, får man enten en negativ eller positiv ‘roll yield’, prisen på de nye kontraktene er annerledes enn de man kvitter seg med. Det er en del av gamet.

Altså, vi trenger å kjøpe drivstoff til flyet, og gjør avtale om å betale dagens pris for levering i fremtiden. Da spiller det ingen rolle om prisen går opp eller ned, vi vet uansett hva vi skal betale. Det samme gjelder for eksempelvis fastrentelån.

Utfordringen er at man gjør dette i de finansielle markedene, og dermed er det en risiko for at det rapporteres i media bare en side av ligningen. Eksempelet er dersom prisen på drivstoff stuper grunnet markedsforhold, så vil man ha et tap på sikringen av verdipapiret fordi man er ‘long’ i drivstoff. Samtidig kjøper man inn drivstoff til like mye lavere pris i markedet, altså har man betalt mindre for drivstoffet ved innkjøp. Slår man sammen disse postene så ser man at, eureka, prisen ble det man låste seg inn på. Sikringen virket slik den skulle.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.