Investors kamp mot seg selv

Morningstars data viser at fondsinvestorer taper på dårlig timing og at det enkleste ofte er det beste. 

Thomas Furuseth 06.06.2017 | 12:13

Første globale studie av investoroppførsel

For første gang har Morningstar gått gjennom et globalt datasett for å trekke slutninger om investors aggregerte timing-egenskaper, se hele studien her. Dessverre er konklusjonen fortsatt at vi kjøper og selger på feil tidspunkt. Hvor mye avkastning vi lekker avhenger av flere faktorer, men generelt kan man si at desto mer tåkelagt fondet er, desto større avvik mellom oppgitt avkastning og investors avkastning. Høyere risiko i form av svingninger gjør også at gapet øker, dermed er gapet minst i lavrisikoinvesteringer, mens det blir høyere desto lenger ut man strekker strikken.

Det er en fordel å dekke en god periode og ha tilstrekkelig antall fond i utvalget, siden enkeltfond kan ha ett stort innskudd eller uttak, som i realiteten er internrotasjon av midler fra diskresjonær forvaltning til åpne fond eller motsatt.

Når man aggregerer til større datasett blir mange slike faktorer imidlertid ubetydelig og man ser en klar tendens.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Global Indeks A  
KLP AksjeVerden Indeks  

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies