Investors kamp mot seg selv

Morningstars data viser at fondsinvestorer taper på dårlig timing og at det enkleste ofte er det beste. 

Thomas Furuseth 06.06.2017 | 12.13
Facebook Twitter LinkedIn

Første globale studie av investoroppførsel

For første gang har Morningstar gått gjennom et globalt datasett for å trekke slutninger om investors aggregerte timing-egenskaper, se hele studien her. Dessverre er konklusjonen fortsatt at vi kjøper og selger på feil tidspunkt. Hvor mye avkastning vi lekker avhenger av flere faktorer, men generelt kan man si at desto mer tåkelagt fondet er, desto større avvik mellom oppgitt avkastning og investors avkastning. Høyere risiko i form av svingninger gjør også at gapet øker, dermed er gapet minst i lavrisikoinvesteringer, mens det blir høyere desto lenger ut man strekker strikken.

Det er en fordel å dekke en god periode og ha tilstrekkelig antall fond i utvalget, siden enkeltfond kan ha ett stort innskudd eller uttak, som i realiteten er internrotasjon av midler fra diskresjonær forvaltning til åpne fond eller motsatt.

Når man aggregerer til større datasett blir mange slike faktorer imidlertid ubetydelig og man ser en klar tendens.

Gode markeder, mindre gap

Vi må også huske på markedene vi er i, dersom man har hatt mange år med oppgang, slik som nå, og svingningene i aksjemarkedene har vært håndterbare, vil investorer klare å henge med. Derfor ser vi vanligvis større gap mellom investoravkastning og normalavkastning når man ser over lengre perioder som inneholder perioder med større svingninger.

Tåkelagte fond er vanskelig å bruke

Fond som er uforutsigbare brukes dårlig av investorer. Vi kan se dette på flere måter, blant annet alternative fond viste seg å ha størst gap mellom investoravkastning og kjøp-og-behold avkastning. Alternative fond har gjerne investeringsstrategier som enten er vanskelige å forstå, eller hvor det er en eller annen grad av «sort boks» hvor man ikke helt vet hva som foregår.

Men vi ser det på andre områder også, indeksfond har for eksempel lavere gap mellom investors avkastning og normal avkastning enn tilsvarende aktive fond. Igjen kan det være nyttig å ha i bakhodet at i mange kategorier, slik som globale aksjer, har indeksfondene gjort det svært godt i forhold til aktive fond, noe som gjør dem enklere for investorer å beholde. I tillegg kommer det faktum at investorer også bytter fra aktive fond (fordi de har gått dårlig) til indeksfond.

Høy risiko betyr dårlig investoravkastning

Fond som svinger mye er vanskeligere å bruke. Det gir seg utslag i blant annet at visse sektorfond har høyt gap, men også konsentrerte kategorier av mange slag slik som enkeltlandsfond.

Svært enkelt å fikse problemet

Det er ikke noe problem å gjøre noe med dette, men som alltid krever det disiplin og noe kunnskap. Kunnskapen kan jeg gi deg her og nå. Kjøp et bredt og diversifisert fond med lave kostnader. Glem at du har investert, ta det frem igjen når dagen er kommet til at du trenger pengene, selg.

Alternativt, og kanskje aller best, start en spareavtale i det samme fondet og glem at du setter inn penger hver måned. Velg bredt og diversifisert fond med lave kostnader. Gjerne kombinasjonsfond som rebalanserer for deg. Fortsett å spare helt til du trenger pengene, stopp avtalen, og ta ut pengene.

Vil du bare ha ett aksjefond? Da kan disse to alternativene være verdt å ta en nærmere titt på; DNB Global Indeks eller KLP AksjeVerden Indeks. Da vil du investoravkastningsgapet sannsynligvis bli minimert, du har minimert kostnadene og du er veldiversifisert på aksjedelen i din investering. Enklere og klarere får du det ikke.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Global Indeks A664,49 NOK-0,87Rating
KLP AksjeVerden Indeks P6 305,55 NOK-0,69Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer