Børsfondenes to nivåer av likviditet

Er kontinuerlig likviditet bedre eller dårligere enn daglig?

Thomas Furuseth 16.10.2018 | 9:09
Facebook Twitter LinkedIn

I DN sin artikkel datert 10.10.2018 skrives det:

«Mølsæter mener det kan ligge en fare i børsnoterte fond, kalt ETF-er. Disse er laget for handel i underliggende verdier, slik som for eksempel høyrenteobligasjoner. Der omsettes ETF-ene i enorme volumer, og er ofte mye større og likvide enn det underliggende høyrentemarkedet.»

Det samme kan sies om andre markeder, slik som derivatmarkedene. Disse kan være mange ganger større enn det underliggende markedet, eller de kan også være basert på ting som ikke har noe underliggende marked i det hele tatt eller hvor det er dyrt å handle i det fysiske markedet (eksempelvis koster det mye å få en oljetanker til å lagre olje og skipe det rundt).  Det er riktignok helt klart en fordel med likviditet i begge deler av markedene, fordi da har man effektive mekanismer som gjør at det ikke blir arbitrasjemuligheter.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies