Norske aksjer kommer til kort på karbonrisiko

Vi ligger også langt bak svenskene når det kommer til investeringer i Lavkarbon-aksjefond.

Thomas Furuseth 15.10.2018 | 11.58
Facebook Twitter LinkedIn

Kart over karbonrisiko september 2018

Kilde: Morningstar Sustainability Atlas

Ovenfor ser dere kart over hvert lands karbonrisikoscore gitt ved Morningstars enkeltlandindekser. Sustainalytics definerer alt under en score på 10 som lav risiko. Scoren måler hvilken risiko et selskap har når verden skal gå inn i periode med dekarbonisering. De selskapene med størst risiko er typisk der man har eller vil få fullverdige alternativer hvor karbonutslippet er lavere ved elektrifisering enn ved fossile brennstoffer. Eksempelvis er det vanskelig å erstatte petroleumsbasert drivstoff for fly, men flyselskapene kan sørge for at man har de mest energieffektive flyene som finnes på markedet.

For bilen har man allerede nå likeverdige alternativer, slik at de bilprodusentene som ikke tar dette innover seg og til EL-biler, vil kunne få høyere karbonrisikoscore hos Sustainalytics.

Annonse: Les hvordan Morningstar Open Indexes Project skal ‘disrupte’ indeksmarkedet.

Hvis vi ser overordnet på grafikken ovenfor, så ser vi at generelt har vestlige markeder relativt lav risiko, med noen unntak slik som råvareproduserende land som Canada og Norge, mens vekstmarkedene generelt har høyere karbonrisiko, slik som Polen og Russland.

Hvordan vi investerer

Hvordan hvert enkelt aksjemarked ser ut er én måte å se det på, en annen er hvordan investorer faktisk investerer. Hvis vi bruker opprinnelsesland til aksjefondet og ser hvor stor andel av kapitalen som er investert i det som Morningstar definerer som lavkarbonfond, så ser vi at norske forvaltere havner langt ned på listen i Europa. Merk, kun fond med Morningstar Rating er med i denne listen.

Lavkarbonoversikt Europa sept 2018

Sverige leder an tabellen hvor 45 % av kapitalen finnes i fond som har Lavkarbon-merke fra Morningstar (41 % av antallet fond), mens norske aksjefond har 19 % av kapitalen funnet frem til fond som p.t har lavkarbonmerke (16 % av antallet fond).

Mulig vil nyvinninger slik som DNB Global Lavkarbon og Storebrand Global Solutions øke etterspørselen etter lavkarbonfond. Nedenfor til høyere finner du en komplett liste over norske lavkarbondfond.

Morningstar Direct har blitt brukt som datakilde og analyse i denne artikkelen.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Global C (NOK)1 075,34 NOK0,59Rating
C WorldWide Globale Aksjer31 499,20 NOK0,29Rating
C WorldWide Globale Aksjer Etisk5 711,65 NOK0,25Rating
C WorldWide Healthcare Select9 358,70 NOK1,24Rating
C WorldWide Norden25 220,78 NOK1,73Rating
C WorldWide Stabile Aksjer3 836,84 NOK1,18Rating
DNB Global Lavkarbon A257,19 NOK0,91Rating
DNB Grønt Skifte Norden A3 043,95 NOK1,92Rating
DNB Health Care A620,68 NOK0,83Rating
DNB Teknologi A4 933,66 NOK0,88Rating
DNB Telecom A283,98 NOK0,37Rating
Eika Norden11 902,71 NOK1,68Rating
Fondsfinans Global Helse66 379,41 NOK0,79Rating
Holberg Global A640,76 NOK0,97Rating
Nordea Stabile Aksjer Global3 897,40 NOK0,33
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk6 004,57 NOK0,85Rating
ODIN Aksje C323,90 NOK0,16Rating
ODIN Europa C NOK  
ODIN Global C NOK565,77 NOK0,45Rating
ODIN Norden C NOK5 202,72 NOK-0,47Rating
ODIN USA A NOK343,58 NOK0,95Rating
Pareto Global C5 059,73 NOK1,25Rating
SKAGEN Global A3 814,52 NOK0,72Rating
Storebrand Global ESG Plus A2 688,42 NOK0,94Rating
Storebrand Global Solutions A5 715,29 NOK1,82Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer