BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2

Et fint valg for global aksjeeksponering.

Muna Abu-Habsa 27.09.2018 | 12.09
Facebook Twitter LinkedIn

BGF Global Dynamic Equity målt mot kategori og indeksfond

BGF Global Dynamic Equity fortsetter å være et godt valg for investorer som søker global aksjeeksponering med noe nedsidebeskyttelse. Fondet opprettholder sin Morningstar Analyst Rating på Bronze.

Teamet har vært stabilt siden Dennis Stattmans pensjonering i august i 2017 og vi mener at overgangsfasen har vært godt gjennomført, på tross av at det ble opplyst i juli i 2018 at Kent Hogshire tok en midlertidig permisjon og dette kommer med en viss grad av usikkerhet. Denne usikkerheten motvirkes til en viss grad av erfaringen og kontinuiteten til medforvalterne, i tillegg til støtten de mottar fra 10 senioranalytikere og 12 forskningsassistenter. Medforvalter Dan Chamby har arbeidet med de bredere allokeringsstrategiene siden 1993 og har vært medforvalter i dette fondet siden 2011, noe som gir kontinuitet.

Fondets filosofi er uendret, endringer gjøres gradvis, de er langsiktig orienterte og gjøres ut i fra et tankesett rundt absoluttavkastningsmuligheter. Verdsettelse underbygger valg av verdipapirer og porteføljeposisjonering, noe som leder til signifikante avvik relativt til både Morningstar Kategori-gjennomsnitt og fondets referanseindeks. Det er få porteføljebegrensninger, derfor ser vi teamets syn er uttrykt i porteføljen. Når det er sagt, så tar de ikke store veddemål på enkeltaksjenivå, fondet er veldiversifisert med mer enn 500 aksjer i porteføljen. Teamets syn kommer til uttrykk gjennom deres sektor og geografiske eksponering.

For å unngå utilsiktet risiko, men fortsatt forsøke å få mest mulig ut av teamets aksjeplukkingsevner har teamet fin-tunet prosessen de siste 12-18 månedene. Det reduserer porteføljens lange hale med investeringer og implementerer en mer overordnet systematisk risikokontroll for å legge til eller sikre en gitt eksponering. Et eksempel på dette er å kjøpe amerikanske statsobligasjoner/renter for å motvirke syklisk bias grunnet overvekting i japanske aksjer.

Vi har så langt ikke forventet at disse justeringene ville endre fondets natur, og så langt har vi ikke sett at det har skjedd heller. Sammenlagt så overvåker vi usikkerhetsmomentene gitt at det er noen bevegelige deler både innen forvaltningsteamet og evolusjonen innen hvordan porteføljen forvaltes.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BGF Global Dynamic Equity A232,44 USD0,14Rating

Om forfatteren

Muna Abu-Habsa  is a senior investment research analyst at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer