Utfordringer i vekstmarkedene viser også noe av risikoen

Spørsmålet man bør stille seg er; er det risikopremien som har økt, eller har forventet kontantstrøm forverret seg og man har permanent lavere forventet avkastning?

Thomas Furuseth 05.09.2018 | 15.44
Facebook Twitter LinkedIn

Handelskrig og vanstyrte økonomier

Den amerikanske presidenten Donald Trump har satt i gang en global handelskrig og vekstmarkedene er midt i skuddlinjen i konfrontasjonene mellom USA og primært Kina. Samtidig er det en annen faktor som også er viktig for vekstmarkedene, den amerikanske dollaren har også holdt seg sterk i perioden fra sommeren 2014 frem til august 2018.

Den amerikanske dollaren er viktig for å verdsette (eller prissette) alt fra elektronikk til olje, og i tillegg har mange selskaper finansiert seg i dollar-denominert gjeld. Når rentene settes opp i USA, så sender det opp kostnadene for ny gjeld, og dersom dollaren styrkes, så sendes kostnaden opp for all USD denominert gjeld for selskaper som også har inntekter og kostnader i andre valuta. Nå blir dette noe spissformulert og forenklet, ettersom dollardenominert gjeld også kan være en hedge for dollar-denominert inntekt.

Uten kontroll

I tre vekstmarkeder har valutabevegelsene vært ekstreme, det er i land som Argentina, Venezuela og Tyrkia. Førstnevnte økte styringsrenten til 60 % forrige uke for å stabilisere valutaen, noe som gjør at norske forbrukslånsbanker ser riktig billige ut. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at så høy rente bråstopper økonomien, men samtidig ønsker de å få stopp på en ukontrollert inflasjon. I Venezuela forsøker de, uten å lykkes, å temme hyperinflasjonen ved å fjerne noen nuller på sedlene og lansere petrodollar i kryptomarkedet.

Venezuela og Argentina har ikke vært så veldig viktige for vekstmarkedsfond. Argentina var på begynnelsen av 1900-tallet et utviklet marked, men har vært gjennom flere trøblete tider siden den gang.

Venezuela og Argentina er ikke så viktige for vekstmarkedsfond, men derimot Tyrkia, hvor Morningstar Tyrkia NR indeksen har falt 52,7 % målt i dollar hittil i år, kan være en vesentlig bidragsyter til svake resultater hittil i år. Eksempelvis hadde Skagen Kon-Tiki 8 % i tyrkiske selskaper ved årets start.

Bidrag til vekstmarkedsavkastningen i 2018

 

Ovenfor ser du et sammendrag av Morningstar EM indeksens beholdninger ved årets start. Deretter har jeg regnet ut bidrag til avkastningen fra hvert land hittil i år og rangert basert på bidrag til avkastning i USD. Som man ser er det flere av landene som vekter tungt i indeksen som har bidratt mest til å trekke den ned. Tyrkia hadde ikke så stor vekting, men med stort fall, påvirker det fortsatt indeksen hardt.

Det som også er verdt å merke seg er at indeksens verdi har falt lite i lokal valuta, med andre ord er dollarens påvirkning på vekstmarkedene en viktig faktor å ha med seg i vurderingen videre.

Permanent dårligere utsikter, eller forbigående svingninger?

 

Det helt grunnleggende man lærer i første finanskurset er at man har en brøk hvor telleren er forventet fremtidig kontantstrøm, og nevneren er diskonteringsrente. Desto sikrere kontantstrøm, desto nærmere risikofri rente bør man benytte. Lav diskonteringsrente betyr at verdien av fremtidig kontantstrøm blir mer verdt i dag, mens høy diskonteringsrente betyr at man verdsetter fremtidig kontantstrøm lavere.

Spørsmålet vi må stille oss er nå, er om det er telleren eller nevneren som er blitt endret for vekstmarkedene? Hvis det er diskonteringsfaktoren, vil du kunne få igjen hele eller deler av det tapte fremover. Hvis forventet fremtidig kontantstrøm derimot er lavere, kan det i stedet være at tapet er permanent.

Med så store utfordringer som det er i visse vekstmarker, mens det på andre områder ikke er like urolig på de finansielle markedene, er det mest sannsynlig en kombinasjon. Tyrkia kan få, og har allerede, store utfordringer ettersom valutaen har svekket seg så mye.

Det som er sikkert er at det er risiko ved all investering, og noen typer investeringer er mer risikofylt enn andre. I vekstmarkedene har man fått en rabatt, eller, avhengig av hvordan man ser på det, fått høyere risikopremie for å ta på seg risiko. Denne risikoen kommer nå frem i lyset. Det er sannelig ikke rett frem å vurdere om man av den grunn bør hoppe på i dagens marked, men gitt at man har en veldiversifisert portefølje, bør det være rom for også å ha en del i vekstmarkedene. Forvent dog ikke at avkastningen kommer uten risiko, både risiko for permanente tap og forhøyede svingninger må påregnes. Men disse svingningene kan også komme til resten av aksjemarkedet.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SKAGEN Kon-Tiki A1 071,55 NOK-1,99Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer