Fondets størrelse versus dets resultater

Et stort antall fond og et fragmentert marked til tross, de største fondene tenderer til å ha høyest Morningstar Rating.

Thomas Furuseth 07.08.2018 | 12:59
Facebook Twitter LinkedIn

Boksplott egnet for å vise distribusjonen

Graftypen Boksplott tegner opp en horisontal boks for mellom 25. og 75. persentilen, og viser dermed hvor hovedvekten av fondenes klasser har for kapital. En fondsklasse er en del av et fond, slik at populære fond kan ha mange klasser, men det har jeg ikke tatt hensyn til her. Ofte er det riktignok slik at det er spesielt èn klasse som har en vesentlig andel av kapitalen. Videre viser boksplottet nedenfor også en strek for medianen, altså dersom man rangerer kapitalen fra høy til lav, så tar man den verdien som ligger på midten av datasettet. Prikkene til høyre er et gitt antall observasjoner utenfor boksen, merk at grafikken er zoomet inn på området 0 – 200 millioner euro slik at grafikkens viktigste områder kan tydes.

Ved å lage en slik boksplott for hver av de brede kategoriene (kombinasjonsfond, konvertible, aksjer og rente) ser det slik ut:

Resultater versus fondets størrelse

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies