Dårlig timing for handelskrig for Kina

Kina-diagnose for første kvartal 2018

Preston Caldwell 27.04.2018 | 14.49
Facebook Twitter LinkedIn

Kina har opprettholdt dets økonomiske rebalansering til konsum gjennom første kvartalet i år, men denne prosessen er vedvarende treg. En av årsakene til dette er at den kinesiske konsumenten blir utfordret ved høyere nivå på sin gjeld, og konsumveksten blir stadig mer uklar. Samtidig er den økte handelsspenningen mellom USA og Kina et signal om å følge den vedvarende rollen til handel i den kinesiske økonomien. Selv om situasjonen er flyktig, vil en kollaps i tilsvarende størrelse som post 2008 finansielle krisen være ukontrollerbar for den kinesiske økonomien etter vårt syn. I denne omgangen har man en gjeld til BNP på 261 %, og dermed vil en investeringsboom for å rette på problemene som følge av svak handel være utelukket. Vi mener at kinesiske konsumenter kan fortsatt fasilitere en gradvis rebalansering fra investeringer til konsum, men under ingen omstendigheter er den kinesiske konsumenten forberedt til å motvirke en dobbel dose av lavere investeringer og raskt fallende eksport. Dette vil i så fall være en giftig cocktail for den kinesiske økonomien.  

Hovedfunn i rapporten:

- På tross av solid førstekvartals hump, er investeringer i faste aktiva langt under tidligere nivåer. Fremover vil svakere eiendomsmarkeder og færre statlige infrastrukturprosjekter sannsynligvis holde igjen videre vekstpotensial.

- Personkundesalgsvekst har holdt seg bemerkelsesverdig stabilt, men andre nøkkeldatapunkter viser avtaking, eksempelvis salgsvolum av varige forbruksvarer.

- Den finansielle sektorens stabilitet har sannsynligvis blitt forbedret etter hvert som veksten i skyggebankene har tørket inn. På tross av dette har kredittveksten vært sterkere enn BNP-veksten, og derfor gjennomgår ikke den kinesiske økonomien noen form for gjeldsnedbygging.

- Våre kinesiske aksjevalg burde holde seg motstandsdyktig mot eskalerende handelsspenninger.

Kina reell BNP-vekst historisk

Dette er en sammendrag av en rapport skrevet av Morningstars aksjeteam. Kunder av Morningstar Direct kan klikke her for å se hele rapporten. (Innlogging kreves).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer