Hva skjer med "Magnificent Seven"-aksjene?

Selv de største navnene på markedet merker effekten av de stigende rentene.

Sarah Hansen 31.10.2023 | 12.59
Facebook Twitter LinkedIn

tesla

Etter en fantastisk start på året, har "Magnificent Seven"-aksjene, en gruppe mega-cap teknologiselskaper som har drevet mesteparten av aksjemarkedets oppgang siden 2022, møtt utfordringer. 

Stigende renter påvirker deres vekst og investorenes tillit, men strateger mener at disse gigantene fortsatt kan tilby en trygg havn for investorer under økonomisk nedgang. 

Aksjene som går under navnet "Magnificent Seven" er Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) og Alphabet (GOOGL). Disse aksjene skjøt i været første halvdel av året, hovedsakelig på grunn av entusiasme rundt kunstig intelligens. Samlet sto de for omtrent to tredjedeler av Morningstar US Market Index sin avkastning på 20,6%, ifølge data fra Morningstar Direct. De var de største bidragsyterne til denne gevinsten. 

Men siden begynnelsen av august har historien sett annerledes ut. Alle de syv aksjene har gått ned siden da, med de største tapene fra Tesla, som har gått ned 23% etter å ha steget 117% mellom januar og juli. Den beste prestasjonen siden juli har vært Microsoft, som kun har gått ned 2,2%. 

Disse syv aksjene drar ned resten av markedet. Apple alene står for nesten et helt prosentpoeng av indeksens 10% nedgang de siste tre månedene. Til sammen står Magnificent Seven for omtrent en fjerdedel av disse tapene. De er en stor grunn til at Morningstar US Market Index avsluttet forrige uke i det som kalles en korreksjon, ned 10% fra årets topp den 31. juli. 

Stigende renter setter kjepper i hjulene

En betydelig faktor bak denne negative aksjeutviklingen er at obligasjonsrentene har begynt å stige, noe som har skjedd i forbindelse med uventet robuste økonomiske data og markedets tilpasning til Federal Reserves "higher for longer"-rentestrategi.

Morningstar sin hovedstrateg for det amerikanske markedet, David Sekrera, påpeker at avkastningen på den 10-årige amerikanske statsobligasjonen begynte å skyte i været i juli - akkurat rundt den tiden hvor Magnificent Seven-aksjenes avkastning begynte å stagnere. 

Høyere renter kan også bremse vekstaksjer, ettersom det gjør fremtidige inntjeninger mindre verdifulle. "Folk er naturlig nok nervøse for vekstselskaper når rentene stiger," sa Adam Grossman, global leder for aksjeinvesteringer i RiverFront Investment Group.

Dette er spesielt tilfelle for aksjer med lengre varighet, som for eksempel mega-cap teknologiselskaper. Stigende renter betyr også økende rentekostnader på selskapenes balanse, legger Adam Grossman til, noe som reduserer lønnsomheten. Dette øker investorers bekymringer.

Mistet momentum

Sommeren 2023 hadde Magnificent Seven-vurderingene blitt betydelig mindre attraktive sammenlignet med tidligere på året. Dette er en stor endring fra seks måneder tidligere, sier Sekera, da seks av de syv aksjene var undervurderte ifølge Morningstars analytikere.

Investorer er mindre begeistret over dyre aksjer, og denne endringen hadde stor innvirkning på Magnificent Seven-aksjenes momentum. Ved slutten av juli ga ikke disse aksjene lenger medvinden markedet trengte, sier Sekera.

"De ble veldig dyre," sa Steve Sosnick, sjefstrateg i Interactive Brokers, noe som betyr at det var svært få investorer som ikke allerede hadde en posisjon i disse aksjene. Sosnick sier at denne endringen bidro til den avtagende oppgangen: "Hvis du har veldig høye verdier, er det veldig vanskelig å slå dem."

Nå har Nvidia, Apple, Tesla og Meta mottatt 3 stjerner fra Morningstar, noe som betyr at de handles til priser som analytikere mener er rimelig verdsatt. Amazon, Microsoft og Alphabet har fått 4 stjerner, noe som betyr at Morningstars analytikere mener de er undervurdert.

Aksjemarkedets oppgang klarte ikke å utvide seg

Investorer hadde håpet å se markedets oppgang spre seg bredere i år for å inkludere en bredere andel aksjer, noe som ikke har skjedd.

Sekera sier at stigende avkastning har fått noen investorer til å omdisponere større deler av porteføljene sine til rentebærende inntekter i stedet for andre typer aksjer. Høyere renter gjør at investeringer i obligasjoner gir investorer attraktiv avkastning med betydelig mindre risiko sammenlignet med aksjer, noe som ikke var tilfellet da rentene var på bunnivåer. 

"I årevis har vi sagt at det ikke er noe alternativ [til aksjer]", sier Sosnick. Men nå finnes det et alternativ. "Du kan investere pengene dine for 5% uten risiko og i utgangspunktet uten volatilitet."

Dette bortsett fra pågående geopolitisk risiko og utsikter til lavere økonomisk vekst i de kommende kvartalene. "Folk ønsker å gjemme seg i disse store aksjene fordi de forventer at de vil stå sterkere under nedgangen", sier Sekera.

RiverFronts Grossman legger til at moderat inflasjon vil hjelpe andre typer aksjer - for eksempel verdiaksjer og small-cap-aksjer - å drive inntektsvekst, som igjen kan bidra til å utvide lederskapet på markedet. "Hvis vi kommer dit", sier han, "det er slik man får bredde i markedet".

Hvordan ser fremtiden ut?

Til tross for deres høye priser, kan noen av disse aksjene fremdeles være attraktive for investorer. Alle de syv aksjene er fortsatt i pluss for året, tross de nylige nedgangene. Den som har prestert best siden begynnelsen av året er Nvidia, som er opp 176%. "Dårligst" i gruppen er Apple, med en avkastning på 29%. 

I motsetning til mindre aksjer og verdiaksjer med strammere marginer, har mega-cap teknologiaksjene potensial til å fortsette å oppnå gevinster, selv når rentene er høye. "De må bare fortsette å gjøre det de gjør", sier Grossman, "uten at deres forretningsmodeller kollapser grunnet enten høyere renter eller regulatoriske inngrep".

Sosnick legger til at disse selskapene, i motsetning til mindre selskaper, er mindre avhengige av kapitalmarkedet for lån.

Morningstars Sekera forventer ikke at Tesla, Amazon eller Meta vil gi betydelig medvind for markedet de kommende månedene, men han fremhever at Microsofts sterke kvartalsrapport for tredje kvartal som attraktiv for investorer. Selskapet er et veletablert navn som fortsatt vokser, sier han. "De har lyktes på alle området det siste kvartalet". 

en betydelig medvind for markedet de neste månedene, men han peker på Microsofts sterke resultatrapport for tredje kvartal som attraktiv for investorer. Selskapet er et veletablert navn som fortsatt vokser, sier han. "De gjorde det bra på alle områder det siste kvartalet".

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class A177,40 USD0,27Rating
Amazon.com Inc181,68 USD-1,01Rating
Apple Inc192,37 USD0,70Rating
Meta Platforms Inc Class A468,70 USD-0,03Rating
Microsoft Corp427,55 USD0,52Rating
NVIDIA Corp937,42 USD-1,10Rating
Tesla Inc178,98 USD2,30Rating

Om forfatteren

Sarah Hansen  er markedsreporter for morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer