Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hvorfor jeg endret vekk fra livssyklusfond

For en stund tilbake byttet Morningstar forsikringsleverandør, og passive innskuddspensjonskunder blir ført inn i livssyklusfond. Det er bra for mange, men det er ikke for meg.

Thomas Furuseth 11.04.2018 | 8:05

Livssyklusfond i praksis

Livssyklusfond er en svært smart innretning, du bestemmer deg for en sparehorisont, og resten løses for deg. Har du lang horisont betyr det at du får mye aksjer i starten, så nedtrappes aksjeandelen etter hvert som livssyklusen går og man nærmer seg målet. For mange kan dette være en veldig god løsning.

For konservativt for meg

Som 37 år ung har jeg enda 30 år foran meg i arbeidslivet, i tillegg skal utbetalingen skje over en god periode, i det minste 10 år, slik at siste krone utbetales først om 40 (+) år. I den ordningen jeg var i nå hadde nedtrappingen allerede startet, noe som er altfor konservativt for meg. For det første tenker jeg på Folketrygden som en obligasjonsplassering. Det er ikke helt risikofritt for politikernes krumspring, men lavere risiko enn aksjemarkedet. I så måte plasseres allerede det meste i «obligasjoner» i Folketrygden. Derfor har jeg ingen skrupler med å ha 100 % i aksjer i innskuddspensjonen i minst 20 år til og kanskje enda lenger.

Fra aktiv til primært passiv

Skomakerens barn går uten sko.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.