Nordea Nordic Small Cap

Vi liker dette fondets forvalter og prosess, men forvaltningskapitalen er høy. 

Ronald van Genderen 14.02.2018 | 10.07
Facebook Twitter LinkedIn

Vi har høye tanker om lederen av dette fondet, men fondets forvaltningskapital gir vedvarende grunn til bekymring og en faktor som investorer må ta hensyn til.

Nordea Nordic Small Cap forvaltes av Mats Andersson, som vi har høye tanker om. Han har forvaltet fondet siden september 2002. I løpet av denne tiden har han fått detaljert kunnskap om dette markedet og erfaringen har gitt Andersson viten om hvordan man håndterer en stor portefølje i et marked som ofte preges av svak likviditet. Vi blir også oppmuntret av hans personlige investeringer i dette fondet, noe som hjelper til med å få riktige insentiver. Björn Henriksson kom om bord som medforvalter oktober 2013, han forvalter også et småselskapsfond som investerer i svenske aksjer.

Selskaper med sterk ledelse og attraktiv verdsettelse har tilstedeværelse i porteføljen. Videre gjør forvalteren fra-toppen-og-ned vurderinger som gjorde at han tok defensive valg i forkant av både 2008 og 2013-krisene, noe som har bidratt til god nedsidebeskyttelse i forhold til sine konkurrenter. Det er også oppmuntrende å se at forvalteren har klart å beholde sitt små-selskapsfokus selv om forvaltningskapitalen har nådd 1,8 milliarder euro (i underkant av 18 mrd. kroner red. anm.), men for å få til dette må han spre kapitalen på mange selskaper. Gjennom 2017 har porteføljen økt fra 135 til 170 verdipapirer. Innskuddene i fondet har avtatt etter at Nordea gjennomførte en myk stenging av innskudd, men fondets størrelse har vært større enn ideelt over en lang periode.

Selv om fondets sterke nedsidebeskyttelse har hjulpet fondet med å gi meravkastning i forhold til MSCI Nordic Small Cap, betyr dens defensive holdning også at fondet typisk henger etter i oppgangsmarkeder. 2015 var et av få unntak siden 2006 unntakene til denne regelen ettersom fondet steg mer enn indeksen i oppgangsmarked. Det samme skjedde for øvrig i 2016 og 2017 også. I løpet av de siste årene har aksjeplukking vært hoveddriveren til meravkastning, noe som er betryggende gitt størrelsen på strategien og dets evne til å produsere alfa.

Alt i alt mener vi Andersson har evnen til å levere selv i denne skalaen. Vi opprettholder Morningstar Analyst Rating på Bronze.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP NOK525,73 NOK0,32Rating
Nordea Nordic Small Cap Akk295,40 NOK0,79Rating

Om forfatteren

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  er fondsanalytiker hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer