Transaksjonskostnader i aksjefond

MIFID II gir innsikt vi tidligere bare hadde anekdotisk innsikt i. 

Thomas Furuseth 04.01.2018 | 13:36
Facebook Twitter LinkedIn

Første innblikk

Samtidig som Morningstars dataprosesseringsteam jobber hardt med å samle inn data, kan vi for første gang få innblikk i et felt som tidligere krevde vesentlig innsats for å få oversikt over. Transaksjonskostnadene har ikke vært hemmelige, men det har hittil krevd vesentlig innsats å hente ut tallene fordi man måtte gå inn i hvert fonds årsrapport og hentet ut tallene i kroneform og regne ut tallene til prosentform (prosent av gjennomsnittskapitalen) for å kunne sammenligne på tvers av fond. Det er mulig å gjøre for et knippe fond, men i alle fall jeg ville gått lei lenge før jeg hadde fått trålet meg gjennom 40 000 årsrapporter, spesielt siden verdien av å gjøre det ville vært mye lavere enn innsatsen påkrevd. Jeg har riktignok sjekket et knippe norske fond før, og min kollega i Danmark, Nikolaj Holdt Mikkelsen, gikk i to omganger gjennom de danske fondenes transaksjonskostnader.

Fremover blir disse dataene tilgjengelig gjennom krav fra europeiske myndigheter. Det er fortsatt tidlige dager, for eksempel har mange av de som har levert data så langt ikke fylt inn «faktiske» transaksjonskostnader. Det er også slik at mange har levert dataene helt i siste liten, og det skaper utfordringer også for oss som må gå gjennom og manuelt sjekke leveranser fra potensielt flere tusen leverandører.  

Dette er ikke bare vårt problem, men hele industrien. Distributører truer med (eller er nødt til) å stenge ute forvaltere som ikke leverer informasjonen i tide. Det er også utfordringer med hvordan man skal rapportere for eksempel transaksjonskostnader på rentefond, et marked som er mye mindre opplyst enn aksjemarkedet.

Hvor store er kostnadene?

Det er ganske store variasjoner, og de dyreste er oppe i 1 prosentpoeng eller mer, men gjennomsnittet er mye lavere, omtrent 0,11 % per år. Kapitalvektet gjennomsnitt i Globale Store Selskaper Blanding er blant annet 0,145 % per år, mens i vekstmarkedene er tilsvarende kostnader det dobbelte, og for ‘Frontier’ markeder er det kapitalvektede snittet helt oppe i 0,725 %. Legg til at kostnadene til forvaltningskostnadene er høye i ‘Frontier’-markedene, så stiller man med dårlige odds fra starten.

Er det sammenhenger?

Som nevnt, det er tidlige dager, men jeg har forsøkt å lage grafikk for å se grove sammenhenger. De er vanskelige å få øye på. Det ser ut til å være en svak positiv sammenheng mellom transaksjonskostnader og forvaltningskostander, men når jeg markerer hvilke fond som er indeksfond, så ser vi at indeksfondene har stor spredning også. Det later ikke til å være en synlig sammenheng mellom forvaltningskapital og transaksjonskostnader, men dette må sjekkes nærmere når flere får rapportert ‘faktiske’ transaksjonskostnader. I alle fall blir det vesentlig enklere å bruke disse dataene fremover, og for enkelte fond er det åpenbart at det har hatt ganske store tilleggskostnader som har vært skjult i fotnotene i årsrapportene, disse vil nå komme frem i lyset.

Annonse: Se Morningstars MIFID II tjenester.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings