Fond som ble avviklet i 3. kvartal

Det er flere årsaker til at fond avvikles, blant annet et ønske om å rasjonalisere fondsutvalget og få stordriftsfordeler, eller at for få investorer satte penger i denne typen fond. Men andre ganger var fondene rett og slett dårlige og investorer valgte andre fond.

Thomas Furuseth 28.09.2017 | 14.50
Facebook Twitter LinkedIn

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden

Ingen av oss er klarer å spå med stor grad av nøyaktighet hva som vil skje i fremtiden. Vi kan benytte historisk informasjon og anta at noe tilsvarende vil skje i fremtiden, men fasiten vet vi bare når fremtiden har blitt til historie. Det er hele poenget med investeringer, man gjør kvalifiserte gjetninger om hva det er mest gunstig å investere i, og mest sannsynlig vil man få bedre betalt for å ta høyere risiko. Når en økonom skriver «mest sannsynlig», så betyr det selvfølgelig at det er sannsynlighetsovervekt for bedre avkastning, men at det også er en ikke ubetydelig risiko for at det går dårligere enn forventet.

Effektiv forvaltning

Vi har allerede nevnt i denne artikkelen at Handelsbanken har fysisk flyttet fondene fra norsk tilsyn til det svenske. Handelsbanken har allerede en lang rekke fond i Sverige, så det gir god mening i å samle alt der mesteparten av kompetansen sitter slik at man slipper å forholde seg til flere tilsyn. Nordea og Danske Invest gjør det samme, Nordea oppretter fond primært i Finland og Luxembourg, mens Danske Invest foretrekker Danmark. De norske fondene Handelsbanken Høyrente, Handelsbanken Likviditet og Handelsbanken Norge har dermed blitt lagt ned og fusjonert inn i de nye svenske fondene med samme navn.

Ren avvikling

Danske Invest Afrika Kl NOK ble avviklet 16.6.2017 og hadde da en kapital på under 100 millioner kroner. Kapitalen i fond som forventes avviklet blir vanligvis ikke høyere på slutten av avviklingsperioden, men 100 millioner er lite og mest sannsynlig kostet det mer å drive fondet enn Danske Invest fikk i inntekter.

Delphi Emerging ble avviklet 25.8.2017 og hadde da en Morningstar Rating på 1 stjerne og i underkant av 225 millioner kroner i kapital. Delphi har selv skrevet at verken resultatene var tilfredsstillende og forvaltningskapitalen var for lav til at det lønte seg for dem å videreføre fondet.

Fusjoner

KLP Kombinasjon ble 8.6.2017 fusjonert inn i KLP Lang Horisont. KLP Lang Horisont het tidligere KLP Kombinasjon M. KLP Kombinasjon har hele tiden investert i KLP Kombinasjon M og denne fusjonen ser ut til å være drevet av ønske om mer effektiv drift.

Landkreditt Kina ble 15.6.2017 fusjonert inn i Landkreditt Utbytte. Et bytte fra kinesiske aksjer til norske aksjer er noe jeg håper investorene vurderte nøye. Ved et kjapt titt på forvaltningskapitalen historisk ser det ut til at ca. 30 mill. NOK ble tatt ut og ca. 164 millioner ble med over til Landkreditt Utbytte. Dette er ikke-bekreftede estimater gjort av meg ved å se på kapitalen i de to fondene samt avkastningen. Primus motor for Landkreditt Kina var nok Dagfinn Hopsdal, som meddelte at han gikk av med pensjon for omtrent et år siden. Fondet var relativt lite i størrelse, i likhet med mange andre av fondene nevnt her.

Norse Tend Global ble 26.8.2017 fusjonert inn i Norse TrendEn, etter bare et drøyt års levetid, igjen later det til at kapitalen ikke kom inn i fondet som forventet, og avkastningen i denne korte tiden var heller ikke stort.

Oppmerksomhet kreves ved avviklinger

I visse tilfeller, slik som Handelsbanken og KLP, er det relativt greit. Man får det samme som før, bare i en annen innpakning. I andre tilfeller får man kontantene på bok, noe som krever at man må investere dem på nytt.

Men så gjelder det andre tilfeller hvor man plutselig sitter med andeler i fond som er helt annerledes enn hva man investerte seg inn på. I disse tilfellene bør man gjøre en vurdering om det er hensiktsmessig å bli med videre. Spesielt i disse aksjesparekonto-dager er det enkelt å bytte fra et aksjefond til et annet uten å måtte betale en eventuell gevinstbeskatning blir det enklere å bytte til et aksjefond som er mer hensiktsmessig for deg og din portefølje.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer