Nye fond 3. kvartal 2017, mye fokus på bærekraft

Det er fokus på bærekraft i fondslanseringene i 3. kvartal, DNB med nytt global lavkarbonfond, Storebrand med globalt ESG-fond, og East Capital med bærekraftig vekstmarkedsfond. 

Thomas Furuseth 20.09.2017 | 9.29
Facebook Twitter LinkedIn

Først litt praktisk informasjon, Handelsbanken har flyttet sine norske fond til Sverige, og dermed er disse fondene for alle praktiske formål opprettet med ny informasjon i Morningstars database. Som bruker på Morningstar.no kan det hende du må legge inn to transaksjoner, salg av fondsandelene og legge inn de nye andelene. Dette gjelder Handelsbanken Høyrente, Handelsbanken Likviditet og Handelsbanken Norge (A1 NOK).

Morningstar har ført over historikken fra det norske fondet til den svenske, men for integriteten i databasen, lanseres fondene som nye, og vi registrer eventuelle fusjoner, avviklinger også videre. Årsaken til fremgangsmåten er at det er mange forskjellige måter å organisere en overføring/samling til en ‘domisil’. Vi ønsker også en database fri for overlevelsesbias, dermed ønsker vi å ta vare på informasjonen slik den har vært. Fondene må også leve uten Morningstar Rating en måned, ettersom det ikke er blitt kjørt en ny Morningstar Rating etter at fondene ble flyttet til Sverige.

Nye fondsklasser

En klasse av et fond er en «lomme» av fondet. De vanligste forskjellene mellom de ulike klassene for samme fond er forskjellig valutakurs (men ikke forskjellig valutaeksponering, dette er en vekslingstjeneste), forskjellige kostnader og minsteinnskudd. I utlandet finnes det også valutasikrede andelsklasser.

Arctic Aurora LifeScience C NOK har blitt opprettet i tillegg til de andre klassene. For nordmenn flest vil denne være utilgjengelig grunnet minsteinnskudd på 750 millioner kroner, men det finnes en annen klasse rettet mot private (A NOK) opprettet høsten 2016. Fondet har domisil i Irland og A klassen koster 2,06 % p.a. pluss resultatbasert honorar med en splitt på 15 %. Fondet er et sektorfond som investerer i helserelaterte selskaper.

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A NOK h (hedged)

Dette fondet ble opprettet i fjor, men nå kommer også en personkundevariant med valutasikring. En gjenganger av nye fondslanseringen den siste tiden som begynner med dette fondet, er fokuset på bærekraftige investeringer, og fondet har fått Morningstar Sustainability Rating på 5 globuser. Dette er et kredittfond som investerer primært i europeisk ‘investment grade’ (kredittrating BBB- eller høyere), men det er en åpning for at inntil 25 % av fondet kan investeres i spekulative obligasjoner.

DNB Global Lavkarbon

Med en årlig kostnad på 0,75 % er dette fondet klart rimeligere enn normale aktive fond. I forhold til alle personkundefond, slik definert av Morningstar, er fondet på 16. prosentil, og dermed helt klart i den billige enden av skalaen. Fondet har allerede klart å tiltrekke seg 550 millioner kroner i forvaltningskapital på under en måned, så her har investorene vært klare fra dag 1. Fondet er kvantitativt orientert fond, med DNBs egne ord «Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko.»

DNB Global Lavkarbon ser ut til å fokusere på alle aspekter ved ESG-integrasjonen, og ikke bare karbon (slik fondsnavnet gir uttrykk for) «holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksen». Foreløpig har ikke Morningstar Sustainability Rating blitt kjørt for dette fondet, men fondets Morningstar Sustainability Score er høyere enn MSCI World, slik nøkkelinformasjonsdokumentet gir uttrykk for. Det blir interessant å se hvordan fondet, som har både ESG og andre faktorer å holde rede på, står seg i forhold til andre faktorfond slik som Storebrand Global Multifaktor.

East Capital Sustainable EM A EUR

Fondet ble opprettet 30.6. og lanserte med 9 fondsklasser. A EUR er nok den varianten som er nærmest en personkundevariant, med 20 EUR (200 norske kroner, rundet til nærmeste 100), og med en årlig kostnad på 2 % p.a., er dette en helt klart aktivt priset. Fondet er dyrere enn medianen i kategorien (62. prosentil).

East Capital pleide å være spesialist på Russland og Øst-Europa, men har utvidet sitt repertoar, og tilbyr nå også et bredt EM fond med bærekraftsfokus. Appetitten for å investere i Russland har nok vært en del lavere nå, med både Ukraina-krisen, men også fallet i råvareprisene i etterkant av 2014 kan være tung kost for East Capital, som har lansert fond som Global Frontier markets i slutten av 2014.

Fondet har høyere Morningstar Sustainability Score enn MSCI EM, men havnet ved siste måling midt på treet i kategorien. 

Storebrand Global ESG

Siste på den alfabetisk sorterte listen over nye fond har også et ESG-mandat, fondet er såpass nytt at vi ikke har fått første portefølje for fondet enda. Fondet har en årlig kostnad på 0,4 %, noe som plasserer fondet i området til indeksfond, ikke like billig, men heller ikke langt unna. De fleste globale indeksfond ligger i området 0,3 % p.a. Fondet er indeksnært, men tar hensyn til ESG-faktorer basert på Storebrands egen bærekraftsrating. Storebrand har allerede et «Trippel Smart»-fond (et navn jeg har reservasjoner rundt, men det strekker seg kun til navnevalget), og dette fondet har fem glober Morningstar Sustainability Rating, så Storebrands systemer later til å harmonere med Morningstars.

Mye fokus på bærekraft

I perioden jeg så på her var det mye fokus på bærekraftige investeringer. At timingen til lanseringen av disse fondene faller samtidig er mest sannsynlig tilfeldig, men om ikke annet så kan det være et tegn i tiden at det blir mer investorinteresse. Forvalterne er flinke til å plukke opp nye trender, og nye måter å fange inn kapital. ESG-fokuset blir nok ikke mindre av at vi får flere dedikerte fond som gjør ‘best-in-class’-vurderinger. Men vi skal heller ikke glemme at det skjer mye på denne fronten også på fond som ikke skriver dette inn i fondets navn. 

I denne artikkelen har vi hentet datagrunnlaget fra Morningstar Direct.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Arctic Aurora LifeScience A NOK2 233,51 NOK-0,13Rating
Arctic Aurora LifeScience C NOK2 129,32 NOK-0,13Rating
Danske Invest Eur Corp Sust Bond A NOK h101,60 NOK-0,10
DNB Global Lavkarbon A239,83 NOK-1,11Rating
East Capital Global Frontier Mkts A EUR188,32 EUR-0,31Rating
Handelsbanken Kort Rente Norge (A1 NOK)112,84 NOK0,01
Handelsbanken Norge Tema (A1 NOK)1 727,73 NOK-0,18Rating
Storebrand Global ESG A2 638,67 NOK-0,92Rating
Storebrand Global Multifactor A4 483,98 NOK-0,91Rating
Storebrand Global Solutions A5 279,82 NOK-1,16Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer