Flere typer resultatbaserte avgifter i Norge fremover?

Finanstilsynet har, i det stille, opphevet et rundskriv om resultatbaserte kostnader for norske fond. 

Thomas Furuseth 21.06.2017 | 10:17

Enkelte verdipapirfond kan i stor grad ha ‘usynlige’ kostnader. Forvalterne trekker periodevis midler fra fondets kapital. Dette går gjerne under en samlebetegnelse for ‘forvaltningskostnader’ eller løpende kostnader. Noen av disse kostnadene er faste og er dermed ganske enkle å forklare, men andre kostnader er betinget at noe inntreffer, da blir det mer vanskelig. Eksempelvis dersom fondet gir x % avkastning og indeks y % i samme periode, så betales en andel av meravkastningen (eksempelvis 10 %) som belønning til forvalter for godt arbeid. Slike kostnader kalles gjerne suksesshonorar eller resultatbaserte honorarer.

Fond som har en god struktur på suksesshonoraret kan gi gode insentiver til forvalteren som sikrer at du og forvalter har sammenfallende interesser. En dårlig konstruert suksesshonorarstruktur kan gi forvalter insentiv til å ta høy risiko, melke deg for ekstra avgifter, og sette sine interesser før dine. Så om den forvalteren du har valgt har resultatbasert honorar, kan det være lurt å sjekke hvordan denne er konstruert. Er denne satt sammen slik at den er sammenfallende med dine interesser som langsiktig fondssparer?

Norge hadde de strengeste reglene i Europa

Norge, som ett av få land, hadde de strengeste reglene i Europa når det kom til resultatbaserte kostnader. Personkundefond måtte ha såkalt symmetrisk resultatbasert kostnad, det vil si at forvalterne ble straffet for å gi mindreavkastning, og fikk belønning for meravkastning. Ergo, forvalterne måtte stå for sine valg og måtte betale fra lommeboken om man tråkket feil.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies