Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Populære lavvolatilitetsfond

Fond med lavere volatilitet (svingninger) har vokst signifikant de siste årene, men investorer lærer seg nå ulempene med slike strategier. Aktive forvaltere forsøker å komme med løsninger for å takle utfordringene. 

Mathieu Caquineau, CFA 01.06.2017 | 14:18

Det har lenge vært vist empirisk at porteføljer med lavvolatilitetsaksjer har gitt høyere risikojustert avkastning over lengre perioder enn porteføljer med høyvolatilitetsaksjer. Men det er bare det siste tiåret at lavvolatilitetsfond har tatt av i Europa. Den globale finansielle krisen i 2007-2008 og krisen i eurosonen i 2011 skapte etterspørsel etter aksjefond med lavere risiko, denne etterspørselen skyndet forvalterne seg til å dekke. Fra rundt regnet et dusin spesialiserte lavvolatilitetsfond for ti år siden, har antallet fond vokst til rundt omtrent 100 fond, inklusiv aktive og passive strategier.

I Morningstars nylige studie “Low Volatility: Searching for a Durable Edge”, estimerer vi atdet finnes omtrent 40 milliarder euro (ca. 378 milliarder kroner) i slike fond per slutten av 2016, hvor 15 % av kapitalen er passivt forvaltet og 85 % blir forvaltet aktivt.

Vekst i kapital i lavvolatilitetsfond

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc15,59 EUR1,63
Robeco QI Global Conservative Eqs F €107,09 EUR3,14
Uni-Global Equities Emerg Mkts SA-USD994,17 USD-0,15
Uni-Global Equities Europe SA-EUR2 826,09 EUR2,46
Uni-Global Equities Japan SA-JPY13 827,64 JPY-3,11
Uni-Global Equities US SA-USD1 927,24 USD3,98
Uni-Global Equities World SA-USD1 643,82 USD2,22

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France